AKTUELT Ble oppsagt, men beholder jobben Helse Bergen mente det var ordrenekt når den ansatte av helsemessige grunner ikke kunne vaske toaletter. Derfor ble han sagt opp. Nå har lagmannsretten kjent oppsigelsen ugyldig. Først tapte den ansatte i tingretten, men lagmannsretten kom til et annet resultat i ankesaken som Fagforbundet kjørte på vegne av sitt medlem. – Jeg er svært glad for at oppsigelsen ble kjent ugyldig. Nå håper jeg på ro rundt arbeidsforholdet mitt, slik at jeg kan få vise både arbeidsledere, kolleger og ikke minst publikum at jeg er pliktoppfyllende og gjør jobben min på en god måte, sier den ansatte til Fagbladet. Følte seg forfulgt Han har i perioder følt seg nærmest forfulgt av både arbeidsgiver og lokale myndigheter. Noe av dette har bakgrunn i private forhold som den ansatte selv ikke har vært ansvarlig for, blant annet en barnevernssak der han måtte gå rettens vei for å vinne fram med sin sak, og der barnevernet i etterkant fikk sterk kritikk fra Fylkesmannen. Toalettvask Han har jobbet i Helse Bergen siden 1999, først som midlertidig, og fra 2001 som fast ansatt i full stilling som assistent i renholdsseksjonen, buffé/oppvask. Problemene mellom den ansatte og Helse Bergen oppstod da han ble pålagt å vaske toaletter når det var stille i forhold til de arbeidsoppgavene han hadde i buffeen. Den ansatte mente han ikke kunne gjøre dette av helsemessige årsaker, mens arbeidsgiveren oppfattet det som ordrenekt. Fagforbundet anket Til slutt ble mannen sagt opp, og han tapte oppsigelsessaken i tingretten. UGYLDIG: Helse Bergen sa opp renholderen fordi han av helsemessige grunner ikke ville vaske toaletter. Nå har lagmanssretten kjent oppsigelsen ugyldig. Fagforbundet anket saken inn for lagmannsretten. Forbundet mente at arbeidsgiver ikke har overholdt plikten til å tilrettelegge arbeidet for en arbeidstaker med redusert arbeidsevne, og at problemene rundt toalettvask ble løst etter et forhandlingsmøte der Fagforbundet også var til stede. Derfor er det, ifølge forbundet, ikke grunnlag for å hevde at det foreslå ordrenekt fra den ansatte. Medhold i retten Lagmannsretten har gitt forbundet og den ansatte medhold. Den mener Helse Bergen langt på vei har godtatt at den ansatte har redusert arbeidsevne, og at hans påståtte ordrenekt ikke kan dras inn som en del av oppsigelsesgrunnlaget. Oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig Tekst: PER FLAKSTAD VANT KONKURRANSEN: Team Trafikk skal fortsatt kjøre bussrutene i Trondheim. Team Trafikk vant Dagens bussoperatør i Trondheim, Team Trafikk, vant anbudskampen om rutene i byen de neste sju årene. I praksis betyr dette at Team Trafikk beholder de rutene i Trondheim som selskapet kjører i dag. Dette ble klart da fylkeskommunen offentliggjorde resultatet av anbudskonkurransen før jul. Kampen om bussrutene i byen har vært lang og hard, og den har ført til aksjoner blant de ansatte i Team Trafikk. Noen av dem syklet til og med fra Trondheim til Oslo for å be Arbeiderpartiet sentralt gripe inn overfor sine fylkesrepresentanter i Sør-Trøndelag for å få dem til å stemme mot konkurranseutsetting. Innsatsen til Fagforbundets tillitsvalgte ga resultater, og fylkeskommunen gikk inn for å kommunalisere Team Trafikk gjennom å kjøpe ut eierandelen til Nettbuss. Men denne avtalen ble torpedert da Nettbuss trakk seg under forhandlingene om kjøpet. De ansatte i Team Trafikk har vært svært skeptiske til kanskje å måtte skifte arbeidsgiver. Lederen i Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens forening i Trondheim, Ole Roger Berg, er lettet over anbudsresultatet, men sier også at det fortsatt kjennes bittert at den historiske kommunaliseringen av et kollektivselskap gikk i vasken. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonSAM