Sparer kvart million i året Vaktmester Oddbjørn Almenning styrer energibruken ved Skien videregående skole. Etter at skolen fikk elektronisk overvåking av de tekniske anleggene, er forbruket redusert med 40 prosent. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Jeg syns det er gøy å se at den jobben vi gjør gir resultater, sier en fornøyd Oddbjørn Almenning der han sitter foran en pc på vaktmesterkontoret. Å komme inn i vaktmesterlokalet i underetasjen på avdeling Prestejordet ved Skien videregående skole, er omtrent som å komme inn i et lite mekanisk verksted. Her er store seksjoner med små skuffer for skruer og små reservedeler, hyller med malingsbokser, et stort arbeidsbord og to kontorplasser med hver sin pc. På veggen bak arbeidsplassen til Oddbjørn henger diplomet han fikk for halvannet år siden, halvveis dekket bak permer og tekniske manualer. Han er stolt av resultatene skolen har oppnådd, men det får da være grenser for å skryte av dem... Sparer 250.000 Skien videregående skole og Oddbjørn Almenning fikk Fjordkrafts enøk-pris i 2008. Prisen blir gitt til den kunden som har klart å spare mest strøm. En reduksjon på 40 prosent var det få andre som kunne konkurrere med. I penger betyr det reduserte energiforbruket at skolen sparer ca. 250.000 kroner i året. Telemark fylkeskommune installerte et sentralt driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) på Prestejordet i 2005. I utgangspunktet skulle dette være et prøveanlegg som skulle gi svar på om fylkeskommunen burde satse videre på slike anlegg ved andre skoler. Leverandøren nærmest garanterte at skolen årlig ville spare ca. 20 prosent av energiutgiftene ved hjelp av anlegget. De siste årene har Oddbjørn programmert og omprogrammert, og lett etter stadig nye innsparingsmuligheter. Dermed har han klart å gjøre besparelsen dobbelt så stor som leverandørens løfte. Kan styre alt SD-systemet er ikke noe mer hokuspokus enn en rekke følere og sensorer som styres fra en datamaskin. Ved hjelp av systemet kan Oddbjørn regulere temperaturen i alle klasserom, og han kan senke termostattemperaturen når det ikke undervises. I tillegg er systemet koblet mot ventilasjonsanlegget i for eksempel > SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE • Skolen består av to avdelinger – Prestejordet og Brekkeby. • Prestejordet har ca. 800 elever og 100 ansatte, mens Brekkeby har ca. 350 elever og 60 ansatte. • På Prestejordet er bygningene fra 60tallet, mens de er eldre på Brekkeby. Totalt består skolen av bygninger med et areal på ca. 11.000 kvadratmeter. • I 2005 installerte skolen et sentralstyrt driftsanlegg på Prestejordet. • Nå sparer skolen ca. 40 prosent av energiforbruket, eller ca. 250.000 kroner i året. 30 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM