gymsalen. Der slår lyset seg på og sirkulasjonen starter når det kommer folk i lokalet. Rundt et kvarter etter at siste person er borte, når luften er skiftet ut, slås sirkulasjonen automatisk av. Strømmen kan kuttes når den ikke er nødvendig. Alle elever som bruker datarommet på skolen, har lært at det er lurt å lagre og skru av maskinene sine før halv fire! – I forbindelse med for eksempel eksamen eller store oppgaver, kan jeg overstyre systemet slik at elevene kan bruke rommet også etter skoletid, sier Oddbjørn. – Mye av programmeringen handler om å kjenne bygget godt, fortsetter han. – Enkelte rom holder bedre på varmen enn andre, blant andre de som ligger i nærheten av fyrkjelene. Når rommene har mye restvarme, trengs det mindre energi for å holde på temperaturen, og det kan jeg ta hensyn til når jeg programmerer, forteller han. Mange tiltak I tillegg til det sentralstyrte anlegget, er det også gjort en rekke andre energisparende tiltak ved skolen. Flere av dem krever små investeringer, samtidig som de har et stort sparepotensial. – Vi har en linje for musikk, dans og drama ved skolen, og i dansesalen STYRER: Oddbjørn Almenning kan styre den tekniske driften av hele skoleavdelingen fra sin pc. Han kan blant annet senke temperaturen i rom som ikke er i bruk. er det sju meter opp til taket. Varmluften stiger jo opp, men i stedet for å øke temperaturen for å holde det varmt nede ved gulvet, har vi montert en saktegående vifte i taket. Den sirkulerer den varme luften ned igjen mot gulvet, forteller Oddbjørn. – I tillegg har vi byttet 60 armaturer med tradisjonelle lysstoffrør 40 T5armaturer og sparepærer. Det har gitt bedre lys, og hver av dem sparer ca. 40 prosent strøm. Når de blir mange, så monner det. – De store varmtvannstankene er byttet ut og erstattet av flere små: – De gamle putret og gikk hele tiden for å holde seg varme, mens nå varmes de opp om natten når strømmen er billigst. Renholderne har begynt å kjøre maskinene som vasker mopper før klokka ti på formiddagen, og det er gått ut en oppfordring til de ansatte om ikke å bruke kaffetrakterne midt på dagen. – Folk har vært flinke til å tilpasse seg, og dermed kan vi spre forbruket utover døgnet, og unngå toppene når strømmen er som dyrest, sier Oddbjørn. Leter etter nye besparelser Fortsatt leter han etter innsparinger. Arbeidet med å montere radiatorfølere på skolens andre avdeling, Brekkeby, er i gang. I tillegg arbeides det med å montere vindusfølere som gjør at termostaten senkes til ti grader hver gang et vindu åpnes. – Jeg ønsker også å kjøre skolens bookingsystem for undervisningslokaler inn i det sentralstyrte driftsanlegget. På den måten vet anlegget alltid når et rom ikke skal brukes, og kan senke temperatur og energibruk, sier Oddbjørn Almenning. Fagbladet 1/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonSAM