Må planlegge for klimaendringer Forskere og samfunnsplanleggere er samstemte på at temperaturen vil fortsette å stige de nærmeste 20–30 årene uansett hva vi gjør. Derfor er det viktig både å redusere klimautslipp og planlegge for klimaendringer. Tekst: PER FLAKSTAD – Det virker som om vi ikke forstår alvoret med klimaendringer før vi vasser i vann til knærne, sa Arild Vatn ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Rett før det store klimatoppmøtet i København i desember inviterte Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk til en fagkonferanse ved Universitetet for miljø- og biovitenskap om klimaendringer og samfunnsplanlegging. Konferansen var for medlemmer med utdanning fra høgskole eller universitet, og Arild Vatn var en av flere innledere. – Så lenge politikerne ikke reagerer ved å sette inn effektive tiltak når det gjelder klimautslipp, ser det ut til at mange regner med at dette ikke er så farlig likevel. Dermed endrer de ikke sine egne vaner, og bryr seg heller ikke så mye om klimatrusselen. – Og så lenge folk ikke ser ut til å bry seg, føler heller ikke politikerne seg presset til å iverksette tiltak som kan være upopulære. – Dette blir en slags ond spiral som trek- ker oss stadig dypere inn i klimakrisa, sa Arild Vatn. Raske endringer – Hvis temperaturstigningen følger samme kurve som i dag, kan vi ha en gjennomsnittstemperatur i 2050 som ligger over den kritiske grensa på tre grader, sa Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Hvis det skjer, frykter forskerne uopprettelige klimaendringer. – Mot slutten av århundret kan gjennom- 32 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM