– Ikke gode nok på topp Fagforbundet er gode på bånn, og gode politisk, men får stryk på tarifforhandlinger for medlemmer med høgskoleutdanning i teknisk sektor. Tekst og foto: TITTI BRUN 17 prosent av medlemmene i Fagforbundet har høyere utdanning, og alle offentlige beregninger av antall nye studenter tilsier at antallet øker. På Fagforbundets høgskoleseminar i desember var stemningen klar: Fagforbundet må anstrenge seg mer for å gi disse medlemmene et bedre tilbud. – Medlemmer innenfor teknisk med høgskoleutdanning er positive til å være medlem, men vi får stryk på tariff. Vi må jobbe bedre med individuelle forhandlinger lokalt. Det klarer vi, sa Per Jarle Valvatne i styret for i Seksjon samferdsel og teknisk (SST) sentralt. TAS PÅ ALVOR: Antallet høyskoleutdannede øker kraftig. Inn på høgskolene Det holder ikke lenger å spørre høgskoleutdannede om de vil bli medlemmer når de begynner å jobbe. Da har allerede profesjonsforbundene vervet dem. – På jobben har vi tre forbund, og vi opplever stadig at nyansatte fra høgskolene allerede er vervet på studiestedet. Der må vi også være, påpeker Thomas Eliassen, som er ungdomstillitsvalgt fra Oslo og nylig valgt inn i SST-styret i hovedstaden. Til daglig jobber han i Vann- og avløpsetaten. – Hvis vi skal beholde Fagforbundets sterke innflytelse, må vi treffe medlemmene mens de går på skolen. Og vi må gi dem et tilbud som ivaretar deres interesser. Ikke minst på tariffområdet. Den røde sofaen Eliassen har besøkt mange studiesteder det siste året. Fagforbundet Oslo har i samarbeid med LO, båret seg skakk på en rød sofa. Den er fraktet rundt på høgskoler og univer- sitetet og vært møteplass mellom Fagforbundet og studenter. – Fag har møtt fag. På ingeniørhøgskolene har jeg fortalt om min arbeidsplass, og hvilke muligheter den gir. Sykepleiere har møtt sykepleiere. Alle har vi snakket om faglige rettigheter og det politiske arbeidet «Hvis vi skal beholde Fagforbundets sterke innflytelse, må vi treffe medlemmene mens de går på skolen.» Fagforbundet står for. Mange av studentene har spørsmål i forbindelse med sine deltidsjobber. Studentene har også fått tilbud om karriereveiledning, sier Eliassen. Bort med fordommer Erfaring viser at mange studenter ikke har hørt om Fagforbundet og at de kan bli medlemmer. – Vi må profilere oss tydeligere overfor disse gruppene, mener Eliassen. Dessuten må gamle fordommer mellom funksjonærer og dem på golvet rives ned. – Stadig flere har bakgrunn fra høgskole, sånn er samfunnsutviklinga. Vi må bli kvitt ideen om at de skal klare seg sjøl. Fagforbundet klarer seg ikke uten dem. Det viktige er at Fagforbundet beholder maktposisjonen som gir innflytelse, sier Eliassen. 36 > Fagbladet 1/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM