ORGANISASJON    Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og send blanketten til din lokale forening. NYTT MEDLEM Etternavn Fornavn Adresse Postnr. E-post Poststed Fødsels- og personnr. (11 siffer) Tlf. priv SEKSJON ˇ€‹ Helse og sosial (SHS) ˇ€‹ Kontor og administrasjon (SKA) ˇ€‹ Samferdsel og teknisk (SST) ˇ€‹ Kirke, kultur og oppvekst (SKKO) FORSIKRING Ved innmelding som yrkesaktiv blir du automatisk med i forbundets obligatoriske LO-Favør-forsikringer: " Kollektiv hjem kr 62 per mnd. " Stønadskasse kr 15 per mnd. " OU-fondavgift (opplærings- og utviklingsfond) vil komme i tillegg med kr 21 per mnd. Du blir også med i Fagforbundets gruppeforsikring  en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring, dersom du ikke reserverer deg mot denne. OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger og studenter. (Etter innmelding vil du få et brev fra oss med nærmere orientering om gruppeforsikringen og om hvordan du kan reservere deg.) Oversikt over vervepremiene finner du på www.fagforbundet.no De personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt. Unntak gjøres der Fagforbundet har berettiget grunn til å gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelse, o.l. Mobil ˇ€‹ Jeg samtykker i at Fagforbundet unntaksvis kan bruke mine personopplysninger. årsinntekt FYLLES UT AV YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Yrke Fylke Dato Tlf.nr. Stilling/prosent Underskift FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Etternavn Fornavn Adresse Postnr. E-post Fagforening Poststed Fødsels- og personnr. (11 siffer) Tlf. priv    Mobil Fagforeningsnr. ˇ€‹ Ikke send noe nå, jeg samler opp    ˇ€‹ Send meg flere vervekuponger Send meg vervepremie nr ENDRINGSBLANKETT Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og send blanketten til din lokale forening. Etternavn Ev. tidligere etternavn Ny adresse Nytt postnr. E-post Ny arbeidsgiver 1 Nytt arbeidssted Nytt yrke Ny stillling/prosent Ny arbeidsgiver 2 Nytt arbeidssted Nytt yrke Fylke Poststed LO Favørnr./Medl. nr. Fornavn Stilling/prosent Stilling/prosent ˇ€‹ Attføring    Fra Nytt tlf. privat/mobil SEKSJON ˇ€‹ Helse og sosial (SHS) ˇ€‹ Kontor og administrasjon (SKA) ˇ€‹ Samferdsel og teknisk (SST) ˇ€‹ Kirke, kultur og oppvekst (SKKO) Nytt tlf.nr. Nytt tlf.nr. årsinntekt årsinntekt ENDRING AV KONTINGENT ˇ€‹ Arbeidsledig    ˇ€‹ Pensjonist    ˇ€‹ Ufør Annet ˇ€‹ Permisjon uten lønn Til Dato Underskift Fagbladet 1/2010 > 61 Medl. nr.    FYLLES    UT    AV    FAGFORBUNDET fbaargang2010 fbseksjonSAM