BARNEFATTIGDOM TEMA Illustrasjonsfoto: Stig Børre Elvegård, Samfoto Flere og flere barn i Norge lever under fattigdomsgrensen. 85.000 barn lever i familier der inntekten er lavere enn 60 prosent av medianinntekten.    Kilde: Statistisk sentralbyrå serte fritidsaktiviteter. Rundt 3 prosent oppgir økonomi som årsak til at de ikke deltar. En firedel av barna i lavinntektsfamilier deltar ikke i organiserte aktiviteter i det hele tatt. – Vi vet jo at det er en del barn som ikke deltar i fritidsaktiviteter, og vi vet at fattige barn og barn fra innvandrerfamilier deltar mindre enn andre. Det som er viktig nå, er å sørge for at de barna som ønsker det, får være med. At vi har en politikk som gjør det mulig å delta uten at det koster skjorta, sier Tone Fløtten. Søkte dårlige venner Line rørte aldri fotballskoene igjen. Hun satt mye hjemme, trøstespiste og ble ganske stor. Det hjalp ikke akkurat på mobbingen. Så gikk hun ut og fant andre venner. Venner som drev med hærverk og pøbelstreker, og som tok henne imot som den hun var. – Økonomi burde ikke være noe hinder for at barn kan drive med fritidsaktiviteter, sier Line i dag. Nå bor hun på hybel og klarer å ta vare på seg selv og to katter. Det er to år siden hun fikk livet sitt på riktig kjøl igjen, og hun er på god vei til å fullføre grunnkurs i byggfag. – Det er alltid noen barn som ikke har råd til å være med på aktiviteter, og da må skolen eller kommunen bidra. Hvis ikke, blir ungene sittende hjemme og har lettere for å havne i miljøer hvor de gjør dumme ting. Sosial inkludering Akkurat dét er både forskerne og politikerne også klar over. I regjeringens tiltaksplan mot fattigdom fra 2006 står «Fattigdom er man- glende mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre.» Tone Fløtten, Fafo-forsker det at «det er særlig viktig å sikre sosial inkludering av barn og unge som på grunn av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon står i fare for å bli utestengt fra aktiviteter i skole- og fritidssammenheng».    > Fagbladet 2/2010 > 11 fbaargang2010 fbseksjonHEL