AKTUELT Pilotsykehus på Helsekonferansen Mindre kommers i barnevernet Audun Lysbakken, barne-, likestillings og inkluderingsminister, lover intensivert innsats for et mindre kommersielt barnevern. I et intervju med bladet Fontene, som gis ut av Fellesorganisasjonen (FO), sier SVstatsråden at en større andel offentlige institusjoner er en fordel for å få bedre kontroll med kvalitet og kostnader. – Hver eneste krone til barnevernet skal gå til barna, og skal ikke bli utbytte for eiere, sier Lysbakken.    KES Audun Lysbakken Pilotsykehusprosjektet får en egen sesjon på årets Helsekonferanse i mai. – Det gir en god mulighet til å presentere likeverdig partssamarbeid, mener Geir Mosti. Programmet for Helse- og omsorgsdepartementets årlige helsekonferanse er snart ferdig, og allerede nå er det klart at Pilotsykehusprosjektet får en egen sesjon. – Dette viser at departementet ser hvilken overføringsverdi som ligger i de erfaringene som er gjort ved de fem pilotsykehusene, sier Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet. Han syns det er positivt at mange aktører innen helsesektoren Krever nattlønn Ansatte i statens barnevern får bare betalt for to timer når de er på jobb fra midnatt til klokka seks om morgenen. Ansatte i de statlige barneverninstitusjonene får bare betalt for en tredel av arbeidstida fra midnatt til klokka seks om morgenen. Det er tariffstridig, mener LO Stat og de andre hovedsammenslutningene. Den uholdbare sitasjonen for ansatte har eksistert siden staten overtok institusjonene for seks år siden. LO Stat har sammen med de andre hovedsammenslutningene gjentatte ganger prøvd å få til en særavtale med staten om nattevakt i Bufetat-institusjonene. Etter flere møter strandet forsøket i 2008. LO og de andre sammenslutningene på denne måten får en mulighet til å se at likeverdig partssamarbeid innebærer kvalitetsheving også innenfor sykehussektoren. Mosti understreker at arbeidsmetoden i Pilotsykehusprosjektet er hentet fra modell- og kvalitetskommunene hvor de sentrale aktørene samarbeider. – Viktige beslutninger i kvalitetskommunene blir tatt av politikere, administrativ ledelse og ansatte sammen. Vi har allerede utallige eksempler på at dette er det beste grunnlaget for alt kvalitetsarbeid. Det er derfor bra at et tilsvarende samarbeid mellom ledelse, ansatte og brukere nå blir prøvd ut på sykehussektoren, mener han. saksøkte staten. Tvistesaken gikk i Arbeidsretten i januar. – Vår forståelse er at hvilende vakt og alminnelig vakt gir samme rett til betaling og må regnes som arbeidstid, framholder prosessfullmektig Kambestad. Et annet problem er at Bufetat PILOTPROSJEKT: Nestleder Geir Mosti er glad for at trepartssamarbeid i sykehussektoren blir et tema på årets helsekonferanse. – Når nye beslutninger skal implementeres i en organisasjon, er det viktig at alle ansattegrupper har et eierforhold til prosessen. Det kan bare skje dersom de blir involvert og lyttet til underveis. Tekst: KARIN E. SVENDSEN omregner arbeidstiden etter 1:3formelen. De står til arbeidsgivers disposisjon hele natta, men får ikke timene. – Brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge LO Stat. Tekst og foto: EIRIK DAHL VIGGEN –Vimåhais i magen Hans Martin Aase, leder i Faggruppe Prehospitale tjenester, beklager at mange medier er raske til å ta stilling på tynt grunnlag. Akkurat nå er det dødsfallet på Tøyen i Oslo, der en 62 år gammel kvinne døde før ambulansepersonellet kom, som har fått mange til å forhåndsdømme ambulansepersonellet. – Fylkeslegen skal se på saken. Han har tilgang på all dokumentasjon, inkludert lydloggen forut for hendelsen. Jeg syns vi skal ha is i magen til å vente til saken er blitt behandlet der før vi gjør oss opp bastante meninger. Det burde vi ha lært av Sofienbergsaken, sier tillitsvalgt Hans Martin Aase.    KES TVISTESAK: Barnevernsarbeidere får støtte fra Arvid Tønnesen, rådgiver i Fagforbundet. Her sammen med Randi Stensaker, LO Stat, Sigurd-Øyvind Kambestad og Siri K. Kristiansen som er prosessfullmektig for staten. Fagbladet 2/2010 > 29 Foto: Vegard Velle fbaargang2010 fbseksjonHEL