Private inn i hjemmesyk Fra nyttår åpnet Bergen kommune opp for to private aktører i hjemmesykepleien. I første omgang skal selskapene bare operere i utvalgte bydeler og bare på dagtid, men fagforeningene er kritisk til såkalt fritt brukervalg innenfor hjemmesykepleien. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW 30 > Fagbladet 2/2010 Både Fagforbundet og Sykepleierforbundet som organiserer ansatte i hjemmesykepleien, har siden bystyret i Bergen i fjor vår vedtok å slippe inn private tilbydere, uttalt seg negativt om kommunens konkurranseutsetting. De ansatte frykter at ordningene skal resultere i forskjellsbehandling og en undergraving av velferdssamfunnet. – Vi er politisk veldig uenig i at private skal inn i hjemmesykepleien, og det har vi gitt uttrykk for overfor politikerne, uttaler Ørjan Myrmel, konserntillitsvalgt i Fagforbundet. Fagforbundets tillitsvalgte er ikke bare uenig i det politiske vedtaket, men har også uttrykt skepsis til kommuneledelsens mål om aktivt å gå ut og annonsere for de private aktørene. Tidligere ble det sagt at kommunen spesielt skulle anbefale nye brukere å velge de private tjenester, men det har den senere gått bort fra. – Vi er uansett ikke enige i at kommunen skal annonsere for de private aktørene. Det kan ikke være kommunens ansvar, påpeker Reidun Rosnes, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune. – Når kommunen aktivt vil gå ut og annonsere for de private, utøver de et press på brukerne. Slik ville i alle fall jeg opplevd det dersom jeg fikk et slikt tilbud. En balansegang Byråd for helse og inkludering i Bergen, Christine B. Meyer, sier at kommunen har behov for at ordningen med fritt brukervalg blir kjent. Kommunen kommer derfor aktivt til å informere i mange kanaler om valgmulighetene, både på kommunens nettsider og gjennom fbaargang2010 fbseksjonHEL