Kols krever raske TRYGGHET: – Pasientene skal føle seg trygge. Vi tar grep så snart vi oppdager endringer i helsetilstanden, sier Marit Brekke. Pasienter med kols får det bedre når pleierne er godt skolert på observasjon og behandling. Rask og riktig håndtering reduserer både antall og varighet på anfall med pustevansker. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: GRETHE NYGAARD 32 > Fagbladet 2/2010 LITT ELLER MYE EKSTRA: Eva Schmidt trenger oksygen hele døgnet. Før hun legger seg, tar hun på seg halvmaska og tilpasser tilførselen. fbaargang2010 fbseksjonHEL