KURS Økende press på helsesektoren Bjørn-Inge Larsen mener vi ikke skal importere helsepersonell for å løse utfordringene i helsesektoren. Vi bør heller ikke kreve at de ansatte løper fortere. Derimot går helsedirektøren inn for at vi står lenger i jobb. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen presenterte nylig nøkkeltall for helsesektoren. Den største utfordringen er den demografiske utviklingen som innebærer at vi kan forvente en dobling av antall innbyggere over 67 år fra 2010 til 2045.  Den mest dramatiske trenden framover er at befolkningen over 67 år vil øke til det dobbelte i løpet av de neste 35 årene, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen da han la fram nøkkeltall for helsesektoren. Mens vi nå er fem yrkesaktive per innbygger over 67 år, vil tilsvarende tall være tre yrkesaktive i 2045. Gladnyhet Helsedirektøren understreker at vi vil trenge mer personell og flere midler for å gi et tilfredsstillende helsetilbud framover, først og fremst fordi den eldre del av befolkningen er sterkt økende.  Den gode nyheten er at vi dermed må arbeide lenger, sier Larsen. Han pekte på at den gang pensjonsalderen ble satt til 70 år, var ikke forventet levealder stort lenger. Nå er spriket mellom reell pensjonsalder og forventet levealder langt større. Ikke import En ting Helsedirektoratet vil gå sterkt imot, er å hente ferdig utdanna helsepersonell i andre land.  Vi kan ikke tappe fattige land for kvalifisert helsepersonell. De har lavere dekning enn oss og vel så stort behov for denne arbeidskraften som vi har, sier Larsen. Helsedirektøren mener løsningen heller ikke ligger i at ansatte må løpe fortere.  Vi vet at helsepersonell allerede løper for fort. Løsningen ligger derfor i bedre organisering av arbeidet i helsesektoren, mener Bjørn Inge Karlsen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 2/2010 > 35 Velkommen til KreativOmsorg " 14. 15. april 2010 omtanke    solidaritet    samhold Rica Nidelven hotell, Trondheim  Et samlingssted for ideer, kreative løsninger, samtaler, refleksjon og kunnskapsutvikling. Vi inviterer deg til to dager for å vise hvordan du og dine kolleger kan tilrettelegge for en omsorg som preges av livsglede og livskvalitet. Påmelding innen 12. mars, se www.kreativomsorg.no landsdekkende kurs og konferanser 2010 Demens Alderspsykiatri Geriatri Utviklingshemning og aldring Funksjonshemning og aldring www.aldringoghelse.no. Tlf: 33 34 19 50, faks: 33 33 21 53, E-post post@aldringoghelse.no fbaargang2010 fbseksjonHEL