STRATEGI- til at begge parter kan ta kontakt ved behov. – De fleste deltakerne er mennesker helt uten erfaring fra arbeidsmarkedet. Det er mye som er nytt, fremmed og kjempeskummelt. Noen blir helt satt ut og vet ikke hvordan de skal lese en timeliste, eller hva de skal gjøre med skattekortet. Og det er flaut å spørre om de enkle tingene som du skjønner er en selvfølge for andre. Vi tenker at det blir litt lettere hvis en av oss går ved siden av, sier hun. Føre vár Også arbeidsgiver har fått en uvant rolle. – Alle arbeidsgivere kan ringe oss når det er noe de er usikre på. Og alle gjør det. For eksempel lurer de på om de kan ta opp ting med deltakeren, og hvordan de TETT PÅ: – Der andre slipper, fortsetter vi. Vi følger deltakeren tett så lenge det er nødvendig, sier (f.v.) Nina Ekerli Reiersen, Nina Rambo Johanessen, Berit Iversen og Sissel Bekkelund. skal gjøre det. Det gir oss mulighet til å ta tak i sakene før de blir problematiske, sier Rambo Johannesen. Han understreker at de ansatte på Basen jobber tett på deltakeren på alle felt og i alle faser. – Vi slipper dem ikke når de har fått en jobb. Vi fortset- ter å følge opp til de har en trygg tilknytning til arbeidsplassen eller utdanningsinstitu- sjonen. Det primære for oss er at deltakerne får et verdig liv. Men vi tror også det er lurt å investere mye i en periode for at deltakerne skal få STRATEGIPLANEN PLANEN Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse skal lette inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser. Oppfølging og veiledning er sentrale elementer for at den enkelte skal lykkes med å mestre utfordringene han eller hun møter i arbeidslivet. som forhåpentligvis passer deltakeren, overtar en av Basens tre veiledere kontakten mellom deltaker og arbeidsgiver. Går ved siden av En av veilederne ved Basen er Nina Rambo Johanessen. Hun følger deltakeren tett på den nye arbeidsplassen. Hun har faste møter med arbeidsgiver og SE-deltakeren i tillegg MESTRINGS- MESTRINGSVEIER VEIER TIL ARBEID TIL ARBEID Dette er tiltak rettet mot mennesker med både psykiske lidelser og rusproblemer, og som vil prøve seg i arbeid. Nav prøver ut slike tilbud i sju fylker. Tilbudene varierer i innhold og omfatter alt fra tilbud om overgangsbolig og lavterskel arbeidstilbud, til jobbmestrende oppfølging. mulighet til å delta i arbeidslivet, sier hun. Fagbladet 2/2010 > 37 Støtte til jobb Hovedpunktene i Supported Employment (SE): 1. Kartlegging av blant annet motivasjon, nettverk, helse samt karriereveiledning hos den enkelte som ønsker å delta i pilotprosjektet. 2. Søk etter aktuelle arbeidsgivere. Her bistår prosjektrådgiver fra Nav. 3. Kartlegging av arbeidsplassen, blant annet for å se om det er behov for tilrettelegging. Veileder introduserer deltaker, og prosessen med sosial inkludering begynner. 4. Deltaker får opplæring på arbeidsplassen, og arbeidsgiver får informasjon om hva Nav kan tilby. 5. Veileder følger opp både arbeidsgiver og deltaker i den grad og så lenge det er nødvendig for å trygge deltakerens tilknytning til arbeidsplassen. fbaargang2010 fbseksjonHEL