Hønemor: Det er tradisjonelt eldre kvinner med mange barn og barnebarn som begraves i store høner. Ofte signaliserer kyllinger ved hønas føtter antall barn og barnebarn. Eldre mennesker begraves i kister med hvite farger, yngre i røde eller svartmalte kister. Fisk eller fugl: Var du bonde eller fisker? Yrkesstolthet og identitet kommer til uttrykk gjennom Ga-kistene. 44 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL