Underbetalt renholdspatrulje Gatene i Ndola er gullende rene. Hver dag feier en skare av kvinner i gule kjeledresser søppel i gatene. De er på tre måneders kontrakter i kommunen. Lønna er 375 kroner i måneden. Charity Mpande Nanda er stolt av byen sin. Hun har jobbet i administrasjonen i 14 år, og har klatret til topps i det mannsdominerte hierarkiet, og er Town Clerk, eller rådmann, for byen med 650.000 innbyggere. På veggen henger prisen de nylig fikk – «Frendly City». Den gule hærskaren av kvinner har bidratt til prisen. De sitter på fortauet utenfor rådhuset og venter på oppdrag. De heldige får jobb i tre måneder, men lønna blir ikke alltid utbetalt. – Vi vil organisere byens renholdere slik at vi kan forhandle om bedre lønns- og arbeidsforhold for dem, sier forbundsleder Noah M. Kalnagu i Zulawu. Kutter i kommunene Rådmann Mpande Nanda sier at kommunekassa er tom, og at det er lite penger å forhandle om. Hun føler seg maktesløs. Fall i kopperprisene har rammet Copperbeltprovinsen hardt. Regjeringen har gjort smertefulle nedskjæringer i overføringene til administrasjonen i provinsene og kommunene. – Vi har kuttet driften til det minimale, sier hun. Mpande Nanda forteller at regjeringen satser på landbrukssektoren. Landet har store uutnyttede naturresurser, og flere millioner mennesker livnærer seg av landbruket. UNDERBETALT: Kvinnene som holder gatene i Ndola frie for søppel, nektes fast jobb, og de har en lønn som ikke rekker til husrom og mat. Fagbladet 2/2010 > 47 fbaargang2010 fbseksjonHEL