NEKTES YRKESSKADE: Fagbladet har tidligere omtalt tannhelsesekretær Sissel Mortensens lange vei for å få yrkesskadeerstatning. Hennes sak ligger på tredje året til behandling hos Nav. Dersom hun får avslag, anker Fagforbundets advokat den inn for Trygderetten. Hvis hun ikke får godkjent sine skader som yrkesskade, vil Fagforbundet føre saken videre for de ordinære domstolene. GIFTALARM Kvikksølvalarmen gikk i Sandnes. Da trakk brannfolk i fullt verneutstyr. Helt korrekt. Samtidig: I Trygderetten slåss «Elise» for å få godkjent sin yrkesskade. I over 15 år knadde tannhelsesekretæren kvikksølv med bare hendene. Tekst: TITTI BRUN Se nøye på det lille bildet. Her rykker brannmenn ut etter at en renholder i Vitenfabrikken i Sandnes sentrum fant perler av kvikksølv på gulvet. 130 mennesker ble evakuert fra bygningen. De som kom i berøring med det helsefarlige stoffet ble sendt til helsesjekk. Brannmennene i verneutstyr støvsugde kvikksølvet. Deretter fikk de tak i en svovelforbindelse som kunne binde seg med kvikksølvet og støvsugde på nytt. Til slutt ble rommene luftet med vifter. – Vi er redd avgasser og damper, fortalte innsatsleder Jan Ove Høgsveen i Brannvesenet Sør-Rogaland til Stavanger Aftenblad. Daglig giftdamp Kvikksølvkulene i Sandnes stammer fra et nedlagt tannlegekontor vegg i vegg. I årevis Foto: Jon Ingemundsen/Stavanger Aftenblad EVAKUERER: Brannvesenet i Sandnes tok ingen sjanser i ryddearbeidet. Tannhelsesekretærene ble aldri advart mot kvikksølvforgiftning. har tannhelsesekretærer vært utsatt for de giftige gassene som utløses når kvikksølv varmes opp. Omkring 10.000 tannhelsesekretærer håndknadde amalgam daglig i årene fra 1960 til 1990 uten noe som helst verneutstyr. Mange av oss husker tannlegeassistenten som holdt amalgamet varm med fingrene, eller varmet opp amalgam over en brenner. Kvikksølv blir ekstremt giftig når det varmes opp, og er nå forbudt å bruke i tannhelsetjenesten. Kvinnenes løsemiddelsak Fagforbundet har fått inn flere hundre saker der medlemmer trenger hjelp til å kjøre sin sak i forhold til Nav og Trygderetten. Eksponeringen for kvikksølv har ført til senskader hos mange av dem. På 1980-tallet ble det påvist at mange 54 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL