Nr. 2 2010 > For medlemmer i Fagforbundet FATTIGE BARN INGEN ADGANG SIDE 8 Givende jobb som verge 14    > Familievennlig arbeidsliv 18 Rikt språk med morsmål og norsk 30 Giftalarm 54 Forsidefoto: Tomas Södergren/Mira/Samfoto    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2010 fbseksjonKIR