NYTT Samfunnsrefsere på offensiven Fagbevegelsens radikale folkeopplyser, Manifest senter for samfunnsanalyse, slåss ikke bare mot angrep på sykelønna. Snart avholder de konferanse om morgendagens arbeidsliv. – Vi ønsker at folk skal komme med hverdagsnære eksempler fra arbeidslivet. Vi ønsker en talerstol for folk med faktiske og selvopplevde historier, ikke bare masse forskere, sier Ingrid Wergeland, leder i Manifest senter for samfunnsanalyse. Manifest mener hardhendt omstilling, nedbemanning og profittfokus har skapt et ubalansert arbeidsliv. Spesielt ønsker de å bekjempe en arbeidslivspolitikk som tar utgangspunkt i mistillit til medmennesker. – Vi vil vise at det går an å skape et bedre arbeidsliv. Derfor framhever vi virksomheter som lykkes med kvalitet og omstilling, arbeidsplasser som bygger på gjensidighet, respekt og økt innflytelse, forteller Wergeland. Konferansen foregår i Oslo den 3. mars. Fra Mandal kommer personer som skal forklare hvordan kommunen senket sykefraværet ved å åpne opp for fri adgang til egenmelding, med andre ord 365 egenmeldinger i året. Blant innlederne er også fabrikkarbeidere fra Tine Heimdal, som vil fortelle om hvordan de klarte å øke produktiviteten samtidig med at de fikk seks timers arbeidsdag. Manifest senter for samfunnsanalyse er i rask vekst, og har akkurat rundet 120 fagforeninger som abonnerer på deres publikasjoner. Rundt 500 deltakere har allerede meldt seg på konferansen. Tekst: VEGARD VELLE UNG I LO: – LO har 113 000 medlemmer under 30 år, men potensialet er mye større, sier sekretær Kristian Tangen, ungdomsansvarlig i LO. speiles også i oppslutningen om LO blant akademikere. Over 800.000 yrkesaktive i Norge har høyere utdanning, det vil si over 30 prosent. Bare ca. ti prosent av disse er medlemmer i LO-forbund. Flertall av kvinner Nær halvparten av all norsk ungdom velger høyere utdanning etter videregående skole, og stadig flere voksne arbeidstakere tar etter- og videreutdanning på høyskole- og universitetsnivå. LO og forbundene har opprettet et utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning, og det er vedtatt et eget forskningspolitisk program. En forsknings- og utviklingskonferanse arrangeres annet hvert år, i tillegg til LOs årlige utdanningskonferanse. Tekst: ODD HARALD RØST, FriFagbevegelse.no ARRANGØR: – Vi vil vise at det går an å skape et bedre arbeidsliv, sier Ingrid Wergeland, leder i Manifest senter for samfunnsanalyse. 113.000 unge i LO Vanunu til Norge? Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu varslet verdenssamfunnet om Israels utvikling av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen. Han fikk 18 års fengselsstraff, og er etter soningen fratatt sin ytringsfrihet og bevegelsesfrihet. Utenriksdepartementet sier han oppfyller vilkårene for asyl, og nå ønsker mange i norsk fagbevegelse å få Vanunu til Norge. Blant underskriverne på en støtteliste er hele Fagforbundets ledelse.    PF LO har 113.000 medlemmer under 30 år, et betydelig antall i forhold til nær 900.000 LO-organiserte, men fortsatt lavt i forhold til det totale antall sysselsatte og studenter og elever under 30 år. – Vi øker antall medlemmer under 30 år, men samtidig har antall sysselsatte i samme aldersgrupper økt, forteller Kristian Tangen, sekretær i LO med ungdomsarbeid som ansvarsområde. I mars samles ungdomsansvarlige i LO og forbundene sammen med LOs sentrale ungdomsutvalg for å gjennomgå siste års arbeid ut fra vedtakene på fjorårets LOkongress. Da skal det også utarbeides en plan for det fremtidige arbeidet. Forventninger I tillegg kommer en rapport, utarbeidet av Fafo, om hva studenter ønsker av LO og hvorfor studenter organiserer seg. – Ut fra signalene vi har fått, vil dette bli en interessant undersøkelse, forteller Kristian Tangen, som mener at LOs og forbundenes aktive engasjement overfor ungdom i arbeid og utdanning nå bærer frukter. Organisasjonsprosenten er høy blant profesjonsstudenter, men lav blant øvrige studenter. Dette gjen- Første kvinnelige LO Stat-leder Etter over 70 år med menn på toppen, tar Tone Rønoldtangen 1. april over som leder i LO Stat. Hun kommer fra Norsk Tjenestemannslag (NTL). Med seg på laget får hun nestleder Eivind Gran. Også han er medlem av NTL, men har vært forbundssekretær i Musikernes Fellesorganisasjon.    PF Fagbladet 2/2010 > 5 Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2010 fbseksjonKIR