TEMA BARNEFATTIGDOM «Barn er verdensmestere i å skjule fattigdom.» Marianne Borgen, Redd Barna 10 > Fagbladet 2/2010 laget var fullt. Jeg skjønte det ikke helt, for det blir jo aldri fullt på et sånt lag. Jeg tror det handlet om at jeg ikke var bra nok. Ikke i fotball, for jeg kunne rundspilt dem alle sammen. Det handlet om at jeg hadde lavere rang enn de andre. At jeg ikke var en del av gjengen. Det var sårt. Sosiale goder For å komme nærmere en forståelse av hva barnefattigdom i Norge egent- lig er, har Tone Fløtten og Novaforskeren Axel West Pedersen gjort en undersøkelse av hvilke goder folk flest anser som nødvendige for å vokse opp i det norske samfunnet. De listet opp goder som utenlandsferier, egen mobiltelefon, sykkel og nye klær, og ba folk krysse av for hva de mener alle norske barn over ti år burde ha råd til. Aktiviteter scorer høyt. Godt over 90 prosent mener at alle barn for eksempel bør ha råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og til å gå i bursdager. – Jeg syns der er interessant at sosi- ale goder vektlegges så sterkt. At barna kan delta i aktiviteter, ses på som viktigere enn materielle goder. Utenlandsferier, for eksempel, kommer langt ned på listen over hva folk mener er nødvendig, sier Fløtten. Fritid koster Samtidig viser undersøkelsen at 15 prosent av barna ikke deltar i organi- fbaargang2010 fbseksjonKIR