arbeidsliv? – Gode signaler fra ministeren – Audun Lysbakkens ønske om at fagbevegelsen må sterkere på banen når det gjelder sekstimersdagen, er svært gode signaler fra ministeren. Dette lover godt for et samarbeid, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet. – Lysbakken har rett i at dagens arbeidsliv langt i fra er familievennlig nok. Åtte timers arbeidsdag ble innført i en tid der de fleste familier levde på én inntekt. Nå har vi nærmest doblet arbeids-styrken ved at begge parter er i arbeid. Det er på høy tid at arbeidsdagen tilpasses tiden vi lever i, sier Nord. Hun minner om at forbundsleder Jan Davidsen i fjor løftet sekstimersdagen opp som vår tids neste arbeidslivsreform. – Det er på tide at vi tar ut økonomisk vekst i tid, i stedet for i økt forbruk. Dette vil ha positiv innvirkning på miljøet og skape et mer et bærekraftig samfunn, sier Nord. Hun viser til at pensjonsreformen krever at man både jobber fulltid og holder ut et langt arbeidsliv, noe som i større grad blir mulig for mange gjennom kortere arbeidsdag. – Lysbakken har som minister tilgang til politiske virkemidler fra regjeringsposisjon som kan gjøre arbeidslivet mer familievennlig, sier Nord. Hun er glad for at også regjeringen ser betydningen av sterkere medvirkning fra ansatte på arbeidsplassene, noe Fagforbundet selv jobber med gjennom modellkommunemetoden og Kvalitetskommuneprogrammet. – For at arbeidslivet skal bli familievennlig nok, må alt legges til rette rundt, som for eksempel god kollektivtransport, full barnehagedekning og en god skolefritidsordning, sier Mette Nord. Fagbladet 2/2010 > 19 fbaargang2010 fbseksjonKIR