AKTUELT Leseagenter og forfatterbesøk 2010 er utpekt som Nasjonalt leseår. Det er satt av seks millioner kroner til å skape leseglede, leselyst og til å bidra til økt leseferdigheter blant både store og små. Ideen til Leseåret 2010 kom fra LO og Norsk Bibliotekforening. Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om prosjektene Nasjonalt leseår 2010 og Nasjonalt leseløft 2010–2014. Leseåret vil bli offisielt åpnet i februar. Hovedmålgruppen for leseåret er voksne som leser lite. Voksne som sliter med dårlige leseferdigheter har tolv ganger så stor risiko for å falle utenfor arbeidslivet som de med normale ferdigheter. Samtidig vil mennesker med norsk som andrespråk være ei viktig målgruppe. Det er store kommunale forskjeller både i norskopplæring og i annen språkopplæring. Manglende leseferdigheter er også med på å stenge denne gruppa ute fra arbeidslivet og hindrer samfunnsdeltakelse og integrering. Oppdager lesergleden Satsingen skal involvere LO, NHO, KS, HSH, Foreningen !Les, Norsk Forfattersentrum og Leser søker bok. Midler som blir tilført skal brukes til aktiviteter som fremmer leselysten. ABM-utvikling (arkiv, bibliotek og museum) skal ha en koordinerende funksjon. Leser søker bok har fått en million kroner. De planlegger å trykke opp paperback for å kople litteratur til uvante lesere. Forfattersentrum som kan tilby forfatterbesøk til arbeidsplasser og bibliotek gratis i leseåret, har fått knappe to LESELYST: Leseferdigheter er nøkkelen til deltakelse i samfunnslivet. Leseåret 2010 skal få voksne til å lese mer. millioner. Foreningen !Les har også fått knappe to millioner. De satser på, gjennom å utdanne leseagenter, å få voksne til å lese for barn for der igjennom å oppdage sin egen leseglede. LO har føringer for bruk av sine penger: De skal brukes til kulturelle aktiviteter som bidrar til å stimulere økt trivsel, økt leselyst og mer lesing blant voksne i arbeidslivet. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Vurderer kompetansen i Nav Kom inn og se! Ikke glem årets Barnehagedag. Tirsdag 16. mars markeres dagen for sjette år på rad. Med slagordet «Kom inn og se!» åpner barnehager over hele landet dørene. Alle barn har rett til barnehageplass. En omfattende barnehageutbygging har ført til at de fleste som ønsker det, har et tilbud. Regjeringen har derfor varslet at den nå vil satse på kvalitet. Dette er en anerkjennelse av dagens kvalitetsstempel av barnehagen. Undersøkelser viser at av de kommunale tjenestene er innbyggerne mest fornøyd med barnehagetilbudet.    IVR Arbeidsministeren varsler en gjennomgang av arbeidsdelingen i Nav. – Jeg vil lytte til alle de involverte i Nav-reformen for å se hva som kan gjøres bedre, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Mestrer ikke oppgavene Mange Nav-ansatte rapporterer om økt arbeidspress og behov for opplæring og kompetanse før de settes til nye oppgaver. – Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mester, er dette alvorlig. I et lengre perspektiv er det viktig at Nav, med sine 17.000 ansatte, klarer å rekruttere nye og kompetente ansatte, sier arbeidsministeren. UTREDER: Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler de ikke mester, er dette alvorlig, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Går gjennom utdanningene Departementet har derfor tatt initiativet til en utredning av de langsiktige kompetanseutfordringene sett i forhold til tilbudet som fins i dagens høyere utdanning. Bjurstrøm forutsetter at de an- sattes organisasjoner trekkes med. Tekst: VEGARD VELLE 28 > Fagbladet 2/2010 Foto: June Witzøe Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR