AKTUELT Nye brosjyrer og hefter barne- og ungdomsarbeiderfaget. Brosjyrer for museumsansatte og kinoansatte skal utvikles. Og informasjonsmateriellet for bibliotekarer som gjelder hele bibliotekområdet og skolebibliotek, skal revideres. Kurstilbud for kirketjenere, kontoransatte, kirkegårdansatte skal utvikles, og det er planlagt en studietur/seminar for krematører til København. Nettverk og samarbeid i inn- og utland skal pleies. SKKO ønsker å ta initiativ sammen med FOA i Danmark til å samle de nordiske forbundene. Og de vil sondere muligheten for medlemskap i Education International (EI). Samarbeidet med interesseorganisasjoner som Ungdom og Fritid, Landsforeningen for utekontakter, Norsk forening for kirkegårdskultur, Norsk kulturforbund og Norges museumsforbund skal fortsette. Seksjonen skal også samarbeide med Utdanningsforbundet om felles mål for medlemmene innen barnehageområdet og skole/SFO.    IVR Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) er klar med sine tiltaksplaner. Brosjyrer skal utvikles og revideres. Kampanjer settes i gang. Hefter og håndbøker skal utvikles og samarbeid vedlikeholdes. Til Barnehagedagen den 16. mars skal det utvikles informasjonsmateriell og materiell til bruk på dagen. Dessuten skal alt brosjyremateriellet for ansatte i barnehagen revideres. I tillegg skal barnehageeiere informeres om lærlingordningen gjennom brev og brosjyrer. Det er planlagt et ressurshefte om barnekultur, spill, lek, sang og aktiviteter i SFO/skole og å utvikle en «håndbok» for kulturansatte som skal gi oversikt over feltet og være et ressurshefte med gode ideer. Seksjonen planlegger også å ta kontakt med tilbydere for å etablere et fagskoletilbud for Livskraftig jubilant TeoLOgene har eksistert i ti år, først som en landsomfattende forening i Kommuneforbundet, og nå som en del av Fagforbundet. Det er en livskraftig jubilant som arrangerte en svært godt besøkt fagdag i januar. – Mange mener kirken er noe helt for seg selv, men vi som er ansatt skal jo behandles som alle andre arbeidstakere. Der har vi fortsatt mange utfordringer, og foreningen er involvert i flere saker der vi mener arbeidsgiver ikke har fulgt de vanlige spillereglene i arbeidslivet, sier Heinke Foertsch som er gjenvalgt som leder. Besværlig boplikt En svært aktuell problemstilling etter den strenge januarkulda, er kravet om boplikt på de ulike prestegårdene rundt omkring i landet. Mange av dem er så dårlig isolert og såpass dårlig vedlikeholdt at de nærmest er ubeboelige. – Ett av våre medlemmer tok med seg familien og «rømte» fra prestegården. Arbeidsgiver mener dette er et brudd på arbeidsavtalen, og her går det mot rettssak. Vi setter blant annet spørsmålstegn ved om det er lov å ha arbeidsavtaler med en boplikt som ikke bare omfatter arbeidstakeren, men også hele familien, sier Foertsch. Boplikten er et omdiskutert tema blant de kirkeansatte. Noen ser på den som et rimelig boalternativ, mens de fleste gjerne skulle tatt med seg familien og flyttet til mer moderne og praktiske bosteder. Kvalitet Et annet viktig tema for teoLOgene er kvalitet og yrkesstolthet: – For oss er kvaliteten på det vi JUBILANT: Gamle og nye styremedlemmer i teoLOgene som er ti år i år: Fra v: Vidar Vik, Arvid Seines, Frode Grøstad, Per H. Andersen, Sindre Stabell Kulø, Bettina Eckbo, Liv Arnhild Romsaas og Mari Løvaas. I midten foran, leder Heinke Foertsch. gjør også et arbeidsmiljøspørsmål. Vi har vår faglighet gjennom vår teologiske bakgrunn, men samtidig skal vi samarbeide tett med mennesker uten samme bakgrunn, som menighetsråd og mennesker vi møter ved begravelser, bryllup og andre seremonier. Her kan folks ønsker av og til kollidere med vår faglighet. Da gjelder det å levere kvalitet med så stor autoritet at vår faglighet blir godtatt. Samtidig skal vi være lydhøre og smidige overfor mennesker i ulike livssituasjoner, sier Foertsch. På teoLOgenes årsmøte i slutten av januar ble det valgt følgende styre: Leder Heinke Foertsch, nestleder Arvid Seines, opplæringsansvarlig Anne Berit Evang, kasserer Sindre Stabell Kulø, pensjonisttillitsvalgt Vidar Vik, ungdomstillitsvalgt Thore Wiig Andersen, styremedlemmer Bettina Eckbo og Liv Arnhild Romsaas. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 2/2010 > 29 Økt tillit til barnevernet Statens helsetilsyn har overtatt tilsynsansvaret for barnevernet. Med denne omleggingen håper Barne- og likestillingsdepartementet å sikre økt profesjonalitet, større uavhengighet og dermed økt tillit til barnevernet hos brukere og publikum. Og ikke minst økt rettssikkerhet for de mange barn og unge som barnevernet har omsorgen for. Statens helsetilsyn blir overordnet myndighet for fylkesmannen på barnevernsområdet. Dette innebærer at tilsynet skal bidra til en kontinuerlig overvåking av områder med fare for svikt.    IVR fbaargang2010 fbseksjonKIR