Helseforetak under lupen Lavere sykefrav  Selve foretaksmodellen er hovedårsaken til dårlig økonomistyring i Sykehus-Norge, sa Fagforbundets nestleder Geir Mosti under stortingshøringen om Riksrevisjonens rapport. Riksrevisjonen har i en fersk rapport gitt flengende kritikk til helseforetakene for slett økonomistyring. De regionale helseforetakene hadde i perioden 2002 2008 et akkumulert underskudd på ti milliarder kroner. Mandag 8. februar var arbeidstakerorganisasjonene invitert til en åpen høring for å gi sitt syn til medlemmene av Stortingets kontrollkomite. Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen etterlyste alle mer forutsigbarhet, tidligere start på budsjettarbeidet og bedre involvering av de ansatte. Dette støttes av Riksrevisjonen.  Et trepartssamarbeid er helt nødvendig, understreket Mosti, som viste til gode resultater fra pilotsykehus og kvalitetssykehus der ledelse, administrasjon og tillitsvalgte samarbeider om å finne de beste løsningene. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite tar synspunktene med videre i sitt arbeid. Komiteens innstilling til Stortinget er ventet 2. mars.    MoS  Klart vi kan! Ett års abonnement 440,- NYTT MAGASIN FOR BARNEHAGEANSATTE TEMA YRKESSTOLTHET Vi deler erfaringer fra tre års målrettet arbeid med å redusere sykefraværet. Møt kommuner som lykkes, Nav, leger og andre relevante aktører. Tromsø 17. mars Trondheim 25. mars Bergen 14. april Oslo 21. april Kristiansand 29. april Målgruppe: politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud. Varighet: 09:30  16:00 Pris: 1650,per. pers. Påmelding: tinyurl.com/frisk2010 ved Bodil.isaksen@ks.no tel 24 13 28 27 / 24 13 28 26 MAGASINET Jobben Bygg iglo Annlaug Madland om yrkesstolthet ALARM! En far kåserer er en lek Gro Wavik nyter livet som pedagogisk medarbeider og mener det må være verdens beste jobb. KVALITET I BARNEHAGEN:  Endres yrkestittel, endres yrkesstatus 0-6 MAGASINET er et inspirerende tidsskrift for ALLE som jobber i barnehagen, uansett bakgrunn og alder. Magasinet kommer ut fire ganger i året og inneholder inspirasjon, reportasjer og faglig stoff. Alle i barnehagen bør få påfyllª. Bestill abonnement på: tlf. 482 87 059 e-post: magasinet@0-6.no web: www.0-6.no BLI INSPIRERT  INSPIRER ANDRE BLI ABONNENT Nå! www.kvalitetskommuner.no Fagbladet 2/2010 > 39 NYTT MAGASIN fbaargang2010 fbseksjonKIR