DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.com > PENSJON Regjeringen kutter i enke- pensjoner Fornyings- og administrasjonsdepartementet har satt inn et hardt støt mot kvinner under 55 år som er gift med menn som ble innmeldt i offentlig pensjonsordning før 1.10.1976. Samtlige av disse kvinner mister opptjent rett til enkepensjon. Aftenposten har på en utmerket måte beskrevet hvordan regjeringen har gått til angrep på pensjonsrettighetene for offentlig ansatte. Med god bistand fra alle partier i Stortinget, med unntak av Frp, er opptjente pensjonsrettigheter for en gruppe kvinner med et pennestrøk blitt verdiløse. Enker etter ektefeller innmeldt i offentlig pensjonsordning før 1.10.1976, hadde tidligere rett til enkepensjon lik 40 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. For kvinner under 55 år blir disse rettigheter nå strøket etter ønske fra regjeringen. De nye bestemmelser er et angrep på kvinner og opptjente pensjonsrettigheter, og burde ikke vært fattet ut fra Grunnlovens prinsipp om at ingen lov må fattes med tilbakevirkende kraft (§97). Det er å håpe at saken blir rettslig prøvd. Sverre Johansen > SYKEFRAVÆR Nå må Fag- forbundet på banen! Hvor er «foreninga» i sykelønnsdebatten? Jeg har lenge ventet at Jan Davidsen ville delta i debatten om sykefraværet, om hvor dårlig arbeidsmoralen er, og hvor mange som sniker til seg rettigheter de ikke skulle hatt! Den eneste jeg har sett en liten snutt av, er Roar Flåthen som satte morgenkaffen i halsen da Siv Jensen fortale på morgennyhetene at vi ikke eide arbeidsmoral. I debatten er det altfor lite fra vår side om hva som virkelig er grunnen til sykefravær. Jeg hadde forventet at Fagforbundet ville vinkle debatten mer inn på fakta og ikke la alle antakelser og synsing både fra regjering og «bedrevitere» stå som den fullstendige sannhet! Jeg føler virkelig at det er på tide med en nyansert debatt om temaet. I dag kom det jeg hadde ventet på, nemlig at sykefraværet er høyere i kommunene enn i privat sektor. Når media retter søkelys på dette, vil det sannsynligvis settes opp mot offentlig forbruk og vi får «hva går skattepengene dine til»-debatten. Aller høyest på sykefraværstoppen ligger pleie, omsorg og renhold. Nå må vi gå i dialog med politikere for å få orden på dette. De som jobber i disse yrkene har det helt forferdelig. De jobber og utfører arbeidet sitt så godt de kan, men det blir aldri nok, og de går ofte hjem med dårlig samvittighet. På sykehjemmene har pasientene så ulike diagnoser at de ansatte ikke makter å gi det tilbudet som er minimum for kvalitet. Grunnbemanningen er så lav at helsa til disse flotte, flinke damene (og noen få menn) holder i korte perioder om gangen. I tillegg skal de nå få dårlig samvittighet når de må gå den triste veien til legen og be om sykemelding. Når det gjelder renhold, er det faktisk den eneste yrkesgruppen hvor en måler arbeidsområder med dataprogrammer og tilmåler tid pr. enkelt klasserom, skolepult osv. Det tas ikke hensyn til hvor mange jakker som ikke er hengt opp, hvor mye sand som er dratt med inn i klasserommet, eller hvor mange pulter som er tegnet på. De tar heller ikke hensyn til hvor ofte lokalene er leid ut, og i bruk på ettermiddag/kveld. Disse ansatte gjør også jobben så godt de kan, og går hjem med dårlig samvittighet. Felles er at vi alle har stor stolthet for jobben, lojalitet for kollegaer, og ikke minst er vi lojale mot arbeidsgiver! Fagforbundet må snarest legge press på Stoltenberg og få øremerket midler til pleie og omsorg, og forbundet må også være en pådriver til å få kastet disse renholdsprogrammene! Gunnhild Knoff, aktivitør ved Grinitun sykehjem i Spydeberg > ORGANISASJON Grådighets- kulturen styrer Fagforbundet! I Fagbladet nr. 8/2009 får vi 310.000 medlemmer presentert, både med tekst og bilde på side 6, den nye ledelsen i Fagforbundet. De virker rimelig fornøyde alle de ti, med leder Jan David-    > Fagbladet 2/2010 > 49 fbaargang2010 fbseksjonKIR