KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Satte pris på helse- arbeidere Fagforbundet Frogner markerte Den europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere 26. november med å spandere frukt på sine medlemmer. – I en travel hverdag er det veldig hyggelig med en slik overraskelse, og her på arbeidsplassen er vi 100 prosent organisert, sier styrer Inger Marit Hellesfjord ved omsorgsboligen Gustav Jensens Minde. Fra venstre: beboer Judy, Destaw Fisiha, Inger Marit Hellesfjord, Elizabeth Montana og Marit Montana. Tekst: Trine Posaas Nilsen 25-årsjubileum Fire nåler med diplom for 25 års medlemskap, og like velfortjente blomster, ble delt ut på årsmøtet til Fagforbundet avd. 078 Risør, Gjerstad og Vegårshei. De glade mottakerne er fra venstre: Venke Anny Nes, Berit Lieng, Bjørg Songedal og Lillian Kongsjord.    Tekst. Kjell Skarheim Merkeutdeling på Stovner Fagforbundet Stovner hedret våre trofaste medlemmer med 25 og 40 års medlemskapmed merkeutdeling på Øvre Fossum gård. Her er 12 av våre 22 medlemmer med 25-årsjubileum: Dagny Moen, Jorunn Thingelstad, Karin Hansen, Reidun Flo Larsen, Wenche Irene Bråthen, Ragnhild Berg, Sissel Nysveen, Ann Karin Skjøld, Aud Lillehome, Gunhild Sætre, Solveig Pettersen, Sigrun Aamelfot. May Synnøve Lier og Salah A.H. Ammary er to av foreningens tre 40-årsjubilanter. Tekst: Rigmor Holen Merkeutdeling på Ringerike Fagforbundet avd. 749 Ringerike sykehus har hedret medlemmer som har 25 års medlemskap i Fagforbundet og 40 års medlemskap i LO. Vi arrangerte et medlemsmøte der jubileumsmedlemmene ble spesielt invitert. Ti medlemmer skulle motta 25-årsmerket med diplom og ett medlem skulle motta 40-årsmerket. Av jubilantene var det kun fire 25-årsjubilanter som kunne være til stede. Leder Jan Denné i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Buskerud delte ut merkene, foretakstillitsvalgt Runhild Vestby i Vestre Viken delte ut diplom, og leder May Helen Berntsen i sykehusforeningen delte ut blomster til jubilantene. Fra venstre: foretakstillitsvalgt Runhild Vestby, Eilin Jansen, leder May Helen Berntsen, Mette Bergstrøm, Therese Bergstrøm, Reidun Bentzen og SKKO-leder Jan Denné. Ikke til stede: 25-årsjubilantene Edith Frydenlund, Eli Marie Baardseth, Kari Hanne Karlsen, Morten Vidar Hansen, Gerd Marit Mikalsen og Karin Brodahl, og 40-årsjubilant Ragnhild Dahl. Tekst: Karen Remmen Olsen Aktive pensjonister Pensjonistgruppa i Fagforbundet Haugesund, Utsira avd. 033, er en aktiv gruppe. Vi har møte en gang i måneden og arrangerer forskjellige aktivite- ter for våre medlemmer. I sommer var vi på en tre dagers tur til Strømstad. Sender en hilsen til alle som var med på turen.    Tekst: Torild Vestbø Fagbladet 2/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonKIR