«Jeg er opptatt av barn i bevegelse og gleden når de ikke er utenfor.» JOBBLIV fbaargang2010 fbseksjonKIR