E INNHOLD > Foto: Inge Ove Tysnes 8    TEMA: Adgang forbudt for fattige 14    Fast holdepunkt i ny tilværelse 18    Et familievennlig arbeidsliv? 20    PORTRETTET: Full oversikt 26    HMS-arbeid virker 40    FOTOREPORTASJEN: Stilfull siste reis 46    Store utfordringer – skranten økonomi 54 Giftalarm FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Sekretærer ønsker kompetanseheving 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    KRONIKK: Israels bosettinger, Obamas vilje 56 Oss 58 Kryssord 62    JOBBLIV: Tråd gjennom livet Sykehussekretærer AS På mange sykehus opplever sekretærene nedkjæringer. Samtidig setter sykehusene skrivetjenestene ut til private firmaer. Fagbladet har besøkt Documed, som skriver sykehusjournaler i rekordfart. Hvordan tjener de penger på sekretærtjenestene? 30 > 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Hverdagslig hjelper Omsorgsarbeider Tom Lindberg er hjelpeverge for enslige, mindreårige asylsøkere, blant annet Ali Hassani. Den tidligere pengeforvalteren har fått et annet perspektiv på det livet vi lever her i landet. Og dessuten en stor porsjon varme fra de nye, unge vennene sine. 14 > 2 > Fagbladet 2/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286    241 393 Trykksak M J I M K L Foto: Torill Funderud Ø T R E fbaargang2010 fbseksjonKON