NYTT > TRUER MED HØYERE RENTE Finansminister Sigbjørn Johnsen mener at renta vil øke dramatisk dersom Norge ikke klarer å holde igjen på bruken av oljepenger. – Da vil vi få et særnorsk rentenivå mye høyere enn våre konkurrenter, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå. > MANGE BEKYMRET FOR INNEKLIMAET Antall henvendelser om inneklima øker voldsomt. Inneklima og luftforurensning antas å være to viktige årsaker til den voldsomme økningen i forekomsten av astma, allergi og eksem, ifølge Norges astma- og allergiforbund. > HUMANITÆRE BEVILGNINGER Fagforbundet i Sandefjord gir 35.000 til humanitære formål. Norsk Folkehjelp får 20.000 kroner, SOS-barnebyer 10.000 kroner og årets tv-aksjon 5000 kroner. En god slump av overskuddet for 2009 er bevilget humanitære formål. > PENGER FRA NARVIK TIL HAITI På sitt årsmøte vedtok Fagforbundet Narvik å gi 16.000 kroner i katastrofehjelp til Haiti. Med sine omkring 2000 medlemmer er Fagforbundet Narvik en av Nord-Norges største fagforeninger. > KREVER HØYERE LEDIGHETSTRYGD Høyere arbeidsløshetstrygd blir et viktig krav fra Fellesforbundet, ikke i tariffoppgjøret, men til statsbudsjettet 2011. Mange har trodd at forbundet ville kreve å heve dagpengene til 80 prosent i vårens oppgjør, men dette kommer i stedet inn mot neste års statsbudsjett. > POSTJOURNALER PÅ NETT I løpet av året vil både stat og kommuner trolig ha postjournaler tilgjengelig på nett. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet planlegger lanseringen i februar, etter en rekke forsinkelser. Dermed vil folk flest kunne søke, finne og få utlevert dokumenter via internett. 4 > Fagbladet 2/2010 Fornøyd med velferdskommunen Om lag sju av ti innbyggere er fornøyd med kvaliteten på kommunale tjenester. Men seks av ti mener det offentlige sløser. Innbyggerne i Norge er godt fornøyd med kvaliteten på offentlige tjenester, men over halvparten er kritiske til ressursbruken, viser regjeringens innbyggerundersøkelse. I undersøkelsen, som er den største i sitt slag, sier 12.500 innbyggere sin mening om en rekke kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. Ulike karakterer Mest tilfreds er innbyggerne med fastlegen og folkebiblioteket, tett etterfulgt av vinmonopolet, sykehus og høyskole, grunnskole, universitet og videregående opplæring. Barnehage og brannvesenet kommer også godt fra det. Skolefritidsordning, fagskoler og kollektivtransport i fylkene skorer midt på treet. Deretter kommer hjemmesykepleie, NSB, sykehjem og omsorgsboliger/aldershjem. Minst fornøyd er innbyggerne med hjemmehjelp, Buf-etat, plan- og bygningsetat, kemneren, sosialtjenesten og Nav. – Jeg er veldig glad for at innbyggerne er så fornøyd med både lokale og statlige tjenestetilbud. KAN BLI BEDRE: Fastlegen, folkebibliotek og utdanning rangerer høyest når innbyggerne i Norge sier sin mening om offentlige tjenester. Minst fornøyd er folk med bygningsetaten, kemneren og Nav. Dette viser at offentlige tjenesteytere jevnt over gjør en god jobb med å sikre kvalitet og brukerretting av sine tjenester. Samtidig avdekker undersøkelsen at flere sektorer og virksomheter har forbedringspotensial, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Sløsing med ressurser Undersøkelsen avdekker også at mange syns det er vanskelig å komme fram til rett person i forvaltningen, og mer enn halvparten mener det offentlige sløser med ressursene. Undersøkelsen er gjennomført av Synnovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Del to av innbyggerundersøkelsen blir gjennomført i 1. halvår 2010. Alle data og grafer fra undersøkelsen kan lastes ned fra www.difi.no Tekst: MONICA SCHANCHE Hovedverneombud fikk ikke møte de ansatte Nesseby har lagt ned vernetjenesten ved helsesenteret i kommunen, sier hovedverneombud og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Atle Larsen. I begynnelsen av februar var det personalmøte ved helsesenteret i Nesseby, og Larsen ønsket å være til stede da institusjonen for tiden er uten verneombud. Han ble imidlertid nektet å delta på møtet. Han forteller til avisen Ságat at ifølge ledelsen i kommunen er det bestemt at samtaler med hovedtillitsvalgt og hovedverneombud heretter kun skal skje på rådmannsnivå. – Jeg får som hovedverneombud ikke lenger lov til å ha kontakt med ansatte ved helsesenteret, sier Larsen til Ságat. – Det er oppsiktsvekkende og lovstridig at et hovedverneombud ikke får innpass på en arbeidsplass, sier leder for Fagforbundets kompetansesenteret i Tromsø, Ole Gustav Haavold. Rådmann Stian Lindgård av- viser kritikken og sier at arbeidsgiver har oppfordret arbeidstakerne til å velge et nytt verneombud.    PF Illustrasjonsfoto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKON