NYTT > UENIGE OM VINDMØLLER Karmøy kommune planlegger å bygge vindmøller på Storøy, men nabokommunen Haugesund forsøker å stoppe prosjektet og har fremmet en innsigelse mot reguleringsplanen. Partene har vært i meklingsmøte, men ble ikke enige. > LIKER IKKE PRISØKNING Ruter har økt prisene på kollektivtransport i Oslo og Akershus. Det liker Natur og Ungdom dårlig. – Dette blir å gå helt feil vei, og det gjør det vanskeligere for ungdom og studenter å etablere gode og miljøvennlige reisevaner, sier leder Ola Elvevold til Nettavisen. > ROGALAND FÅR PSYKEBIL Stavanger skal få en egen psykiatriambulanse – en ambulanse som er tilrettelagt for personer med enten somatiske eller psykiske lidelser. Psykisk syke pasienter blir ellers ofte hentet av politiet. Helse Bergen har hatt en slik ambulanse i fire år. > FÆRRE OMKOM I ARBEIDSULYKKER 42 personer omkom som følge av arbeidsulykker i 2009. Det er en betydelig nedgang i forhold til foregående år da det ble registrert 51 dødsulykker. > PERMISJON FOR Å PLEIE FORELDRE Like før jul vedtok regjeringen at arbeidstakere skal få rett til ti dagers permisjon for å gi nødvendig omsorg til nære voksne pårørende. > RØYKING FORBUDT Fra og med 1. juni blir det forbudt for kommunalt ansatte i Østre Toten å røyke på kommunens eiendom i arbeidstida – også utendørs. > HELSE FONNA BEST Ingen sykehus har så mange kvinner i ledelsen som Helse Fonna, hvor sju av ti ledere er kvinner, viser en undersøkelse fagbladet Sykepleien har gjort. I gjennomsnitt er det færre enn fire av ti kvinner i sykehusledelsene. 6 > Fagbladet 2/2010 Avtalebrudd i Klæbu Klæbu kommune brøt hovedavtalen da sykehjemmet ble satt ut på anbud uten drøfting med de tillitsvalgte. Det blir slått fast i en felles protokoll mellom KS og Fagforbundet. Klæbu kommune blir irettesatt av sin egen interesseorganisasjon KS og Fagforbundet som påpeker klare brudd på hovedavtalen da driften av sykehjemmet ble satt ut på anbud. Da formannskapet vedtok å utrede mulig konkurranseutsetting, skulle kommunen gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte før saken ble vedtatt i kommunestyret i desember 2008. Det ble ikke gjort i riktig orden eller tid, slår protokollen fast. Partene påpeker også at arbeidstakernes organisasjoner ikke var invitert til å være med på kravspesifikasjon på hva som gjelder for å drive et sykehjem. Må skjerpe seg KS og Fagforbundet setter ikke fram krav om at anbudsprosessen skal gjøres om. Men Klæbu kommune oppfor- dres til å gå i gjennom rutinene sine for kontakt med de tillitsvalgte. «Det er naturlig at kommunen innfører faste rutiner for informasjon og drøfting med de tillits- valgte,» heter det blant annet. – Vi hadde håpet på en protokoll som sa «rykk tilbake til start». Men når prosessen var kommet så langt, skal det mye til for å få den reversert. Det positive er at det nå er gjort klarere hva vi har krav på når det gjelder drøftinger med administrasjonen, sier hovedtillitsvalgt Ingvar Sund. Vil ha egen regi Ingvar Sund er opptatt av at avtaleverket blir ivaretatt når en eventuell ny driver er på plass. Kommunen har selv lagt inn et egenregitilbud. Det er utarbeidet i et samarbeid mellom enhetsleder, tillitsvalgte og rådmannsstab, pluss ekstern hjelp for å jobbe fram tilbudet. Anbudsprosessen har vært en dyr affære for kommunen, mener Sund. – Politikerne har tidligere uttalt at sykehjemmet ikke skal privatiseres for enhver pris. Hvis de ser at det ikke er så mye å hente ved anbud, håper jeg de vil la driften foregå i egen regi. Det er ikke for sent å snu, sier Ingvar Sund. Tekst: MONICA SCHANCHE Ingvar Sund Økt pensjonistkontingent Etter ønske fra pensjonistkonferansen i 2009 har Fagforbundets landsstyre vedtatt å heve pensjonistkontingenten fra 300 til 400 kroner pr. år, med virkning fra 1. januar 2010. Dette er den første kontingentøkningen siden Fagforbundet ble etablert med egen pensjonistorganisering. Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg har tidligere gitt uttrykk for at det ønsker en ordning med indeksregulering av kontingenten. Da unngår pensjonistmedlemmene større kontingentøkninger i framtida. Landsstyret har derfor også vedtatt en årlig indeksregulering av kontingenten.    KK Fagforbundet i kvinnepanelet Karianne Sten Karlsrud, omsorgsarbeider og styremedlem i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, har fått en plass i kvinnepanelet som likestillingsminister Audun Lysbakken har opprettet. Panelet med 25 kvinner skal komme med innspill i likestillingspolitikken. – Noe av det viktigste i likestillingsarbeidet er likelønnsspørsmålet. Det er ikke rettferdig at norske kvinner tjener 85 prosent av det norske menn tjener. Denne lønnsforskjellen er opplagt også en av grunnene til at fedre tar ut så lite foreldrepermisjon. Fedre må få bedre permisjonsrettigheter, mener Sten Karlsrud.    Tekst: ANDERS HAMRE SVEEN Foto: Trond Isaksen fbaargang2010 fbseksjonKON