Fast holdepunkt i ny til Tom Lindberg er hjelpeverge. Ali Hassani er 15 år og enslig, mindreårig asylsøker. Begge gir den andre asylsøking og tenkt: Hva betyr dette for framtida for våre barn? Jeg har ikke sett det fra flyktningenes side. Det er en rekke problemstillinger vi i Norge ikke har tatt inn over oss, mener han nå. Byråkratiets irrganger For halvannet år siden hørte Lindberg et radioinnslag der Utlendingsdirektoratet (UDI) ba folk melde seg til oppgaven som hjelpeverge for unge asylsøkere som kommer alene til Norge. – Jeg tenkte: Det gjør jeg! Allerede da han tok kontakt, fikk Lindberg et bedre liv. Tekst: TORILL FUNDERUD Foto: ERIK M. SUNDT – Som yrkesaktiv arbeidet jeg med regnskap og pengeforvaltning. Nå har jeg et annet ståsted. Som verge blir jeg belønnet med takknemlighet, sier Tom Lindberg, som bare skulle ta en timeout for ni år siden, men som fortsatt nyter tilværelsen som «frikar». – Engasjementet for andre ble nok vekket da barna mine begynte med idrett av forskjellig slag. Jeg var vakt, med på dugnader og i heiagjenger. Men jeg har ikke vært den som har vært vidåpen overfor våre nye landsmenn. Jeg har sett på innvandring og 14 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON