AKTUELT Lønnshopp for webfolk Flest uføre- pensjonister i småkommuner Landets 50 minste kommuner har en uføreandel på 14,3 prosent. I de 50 største kommunene er uføretallet på 10,8 prosent av yrkesaktiv befolkning. William Brochs-Haukedal, professor i ledelsesfag ved Norges Handelshøyskole, mener dette viser at regjeringen foretrekker folk på uførepensjon framfor arbeidsløse. – Jeg tror ikke at arbeidsministeren har så mye imot at folk blir uføretrygdede framfor å være arbeidsledige. Det ser mye penere ut på arbeidsledighetsstatistikken, sier han. Det er avisen Nationen som har regnet seg fram til tallene.    VeV Finanskrisa til tross – norske webkommunikatører har fått 11 prosent lønnsøkning siden 2007. Dette er et av flere funn i Nettredaktørundersøkelsen 2009. Undersøkelsen er gjennomført av nettstedet nettredaktor.no, en gratis fagressurs for norske webkommunikatører. Mer enn 500 profesjonelle webfolk fra både privat og offentlig sektor har svart på undersøkelsen. Tjener over middels Gjennomsnittslønnen for webkommunikatører er nå 432.236 kroner i året. Webkommunikatører i privat sektor tjener best. Her er lønnsgjennomsnittet 442.628, mot 417.446 i offentlig sektor. Webkommunikasjon er dermed et yrke med godt over middels lønnsnivå. En norsk gjennomsnittslønn var høsten 2008 vel 410.000 per år, følge Statistisk sentralbyrå. Kvinneyrke Andre funn i undersøkelsen bekrefter også at webkommunikasjon fremdeles er et kvinneyrke. Av respondentene i undersøkelsen er 63 prosent kvinner og 37 prosent menn. Det er imidlertid en tendens til at flere menn søker seg til bransjen – tilsvarende tall for 2007 var 65,5 prosent kvinner og 34,5 prosent menn. Bruker web til å informere Undersøkelsen viser at norske bedrifter og etater først og fremst bruker websidene til å drive informasjonsarbeid. Over 80 prosent svarer at dette er et sentralt bruksområde for websiden. På andre LØNNSVINNERE: Webkommunikatører har fått høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet de siste årene. Skuffende service En av tre henvendelser blir ikke besvart av norske kommuner, viser en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har undersøkt service- og kunnskapsnivået hos de 100 største kommunene og et tilfeldig utvalg av 50 mellomstore kommuner. Av totalt 1950 henvendelser, fikk de svar på 1313 av dem. Hver tredje henvendelse ble ikke besvart av kommunene. Best service gis i Vinje, Rælingen og Oppdal.    VeV plass kommer bruk av web i markedsføringsøyemed, noe 60 prosent av webkommunikatørene oppgir å drive med. Bryter man ned tallene på sektor, er det stor forskjell mellom privat og offentlig sektor. Å drive markedsføring på web er ikke like viktig i offentlig sektor, der kundeservice oppgis som nest viktigste bruksområde. Færre årsverk per side Andre funn viser at bemanningen av et gjennomsnittlig nettsted har sunket fra 1,8 årsverk i 2007 til 1,7 årsverk i 2009. Nettsteder i offentlig sektor har fremdeles flere årsverk avsatt til webkommunikasjon enn det som er tilfellet for privat sektor. Også her ser vi imidlertid en liten nedgang, fra 2,4 årsverk i snitt i 2007 til 2,3 årsverk i snitt i 2009. Så mange som 28 prosent av nettstedene har ikke avsatt noen egne stillinger overhodet på det å drive nettsider. Tekst: VEGARD VELLE >fagbladet.no Illustrasjonsfoto: colourbox.com 28 > Fagbladet 2/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON