AKTUELT Sekretærmangel skaper krise Overlegene og sekretærene ved Sykehuset Asker og Bærum mener mangelen på sekretærer kan være en årsak til pasientjournalkrisen ved sykehuset. – Dette er veldig alvorlig og kjempetrist, sier Gunn Johansen, leder av Fagforbundet ved Sykehuset Asker og Bærum. Tungt og tøft Det har kommet fram at kreftsyke pasienter kan ha dødd fordi Sykehuset Asker og Bærum ikke har behandlet dem tidsnok. Endringer i pasientjournalene har ført til at pasienter ved sykehuset ikke har blitt kalt inn til kontroller og oppfølging når de skulle. – Ingen ansatte har noe å hente i forhold til dette. Det er tungt og tøft. Vi forsøker å ivareta medlemmene på en best mulig måte, sier Gunn Johansen. Færre sekretærer, større risiko Tom Henri Hansen, foretakstillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken helseforetak, mener at innsparing og fjerning av sekretærer kan være årsaken til ventelisteklusset. – Jeg konstaterer at det ikke er nok helsesekretærer i forhold til de oppgaver som skal. I stedet må legene ta på seg å sikre at pasienter blir innkalt til rett tid. Jo flere oppgaver legen må ta på seg, jo større risiko for at noe går galt. At det har gått ut over oversikt og innkalling av pasienter, er helt sikkert, sier overlegen. Sløsing med kompetanse – Det er hjerteskjærende å høre om rotet med ventelistene som nåde- løst har rammet alvorlig syke pasienter. Nå er tida mer enn moden for å se på hva som kan gjøres for å hindre at noe slikt skjer i framtida, uttaler styret i Fagforbundets Seksjon helse og sosial. Riktig bruk av helsesekretærer kan frigjøre leger og sykepleiere fra arbeidsoppgaver slik at de kan bruke sin kompetanse på direkte pasientbehandling. – Det er sløsing med kompetanse og menneskelige ressurser ALVORLIG: Sykehuset Asker og Bærum har unnlatt å kalle inn 486 pasienter til rett tid etter rot med pasientjournalene. når ledere ved mange norske sykehus velger å kaste sekretærene på dør. For oss handler det om å sette rett person på rett plass. Helsesekretæren er en ressurs i helsevesenet som vi må benytte oss av, mener Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE Illustrasjonsfoto: colourbox.com Når indekserte Google nettstedet Lurer du på når Google sist indekserte arbeidsplassens nettsted? Det kan du finne ut selv med et enkelt Google brukertips. Slik gjør du det: 1. Gå til www.google.no 2. Skriv inn >domene> i søkefeltet – for eksempel www.fagbladet.no 3. Klikk på «Bufret», som står under treffet på forsida. 4. Tidspunktet som kommer fram, forteller deg når Google sist var på besøk.    VeV Elektronisk valg i 2011 Neste år kan innbyggerne i 35 kommuner stemme via internett i kommune- og fylkestingsvalget. Kommunene Bodø, Bremanger, Drammen, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Tynset, Vefsn, Ålesund er blant dem som skal være med på forsøket. De 200.000 innbyggerne i disse kommunene kan under kommune- og fylkestingsvalget avgi sin stemme via nettet. – Det kan bli lettere for mange å stemme, for eksempel for bevegelseshemmede eller folk som bor i utlandet. Valgdeltakelsen kan gå opp, og valgene blir gjennomført både mer effektivt og med færre utgifter, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete til NTB. Den som stemmer via internett kan angre og stemme på nytt. I Hammerfest, Mandal, Re og Ålesund blir det også forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer, blant annet med håp om økt valgdeltakelse. VeV Fagbladet 2/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonKON