Sykehus privatiserer skrivetjenestene – Vi selger en mulighet for sykehusene til å minske risikoen ved å ansette ekstra personale. Dermed slipper de utgifter blant annet til sykefravær, forteller daglig leder Peter Östbergh. Tekst: VEGARD VELLE Foto: INGE OVE TYSNES Skrivesenteret Documed går strykende. I fjor økte omsetningen, firmaet opprettet et nytt skrivesenter i Bergen, fikk nye kontrakter og ansatte flere nye medisinske sekretærer. Fagbladet har besøkt Norges største private skrivesenter. Ledende i Norge Slik presenterer firmaet seg selv: «Documed AS leverer skrivetjenes- ter til helseinstitusjoner og andre med for liten skrivekapasitet, og har utviklet en løsning som gjør at vi fra våre skrivesentre kan produsere medisinsk dokumentasjon til sykehus hvor som helst i landet. Vi er i dag ledende i Norge og har avtaler med flere sykehus og en rekke tingsretter.» Skjønner redselen – Vi selger skrivetjenester til sykehusene, og jeg skjønner at noen kan være redde for at vi tar jobbene deres. Men vi tar bare det overskytende, forklarer Ann-Kristin Lund Jakobsen, fagansvarlig ved Documed. Hun har selv vært helsesekretær ved Helgelandssykehuset. Firmaet haler i land avtaler med sykehus over hele landet, blant annet Haukeland sykehus i Bergen og Akershus universitetssykehus. Den største oppdragsgiveren er Lovisenberg sykehus i Oslo. De betaler per linje firmaet skriver for dem. Mer effektive Östbergh oppfatter Documed som en problemløser, en som hjelper sykehusene. Sekretærene ved sykehusene får en bedre arbeidshverdag, ettersom de får hjelp og færre oppgaver hengende over seg, mener han. – Vi har muligheten til å være mer effektive enn sekretærene på sykehusene, siden våre sekretærer ikke blir forstyrret av andre oppgaver. Vårt personale skriver, punktum. De skriver rett og raskt. Vi leverer et produkt vi er stolt over, sier Peter Östbergh. Lønna tilsvarer det offentlige Han mener de ansatte ligger omtrent på samme lønnsnivå som de kontoransatte ved sykehusene. – Grunnlønna er omtrent den samme. De sekretærene som klarer å skrive over 100.000 linjer i løpet av ett år, får i tillegg en bonus for det overskytende de produserer. Ni av de ansatte klarte å komme over denne grensen i 2009. Flere av de ansatte er utdannet helsesekretærer. Andre har fått undervisning i medisinsk terminologi i regi av Nav. Får ikke se pasientarkivene – At sikkerhetstiltakene er gode, er selvsagt viktig. Datatilsynet har blant annet sett på sikkerhetssystemene. Vi har ikke tilgang til pasientopplysningene eller pasientarkivene. Vi skriver bare inn de lydfilene vi får tilsendt. Når disse er ferdig skrevet og sendt i retur, har vi ikke lenger tilgang til dem. Alt personale har taushetsplikt, og alle personer som kommer hit må skrive seg inn. Datalinjene er atskilt fra internett og brukes ikke til noe annet enn å sende og ta i mot pasientjournalene. Firmaet har ulike avtaler. Men med Lovisenberg diakonale sykehus er > DOCUMED • Startet så smått i 2003. • Vokser raskt. Omsatte i forfjor for 3,71 millioner, i fjor for 6,7 millioner og forventer en omsetning på 8,5 millioner i år. • Har 18 ansatte fordelt på sentre i Mo i Rana, Bodø og Bergen. • Største investorer er Roi invest, Pronique AS, Helgeland vekst og On Track consult. • Har avtaler med blant annet Akershus universitetssykehus, Haukeland sykehus, Diakonhjemmet, Lovisenberg sykehus og Helse Finnmark. • Skrev i fjor ca. 50.000 journaler. 30 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON