Med bloggen på jobben «Har ryddet pulten og er klar for nye oppgaver.» Denne setningen på bloggen VamPus’ Verden skapte høye bølger mellom ansatt og arbeidsgiver. Tekst: VEGARD VELLE Arbeidsgiveren tolket Heidi Nordby Lunde, som hun heter utenfor bloggen, dit hen at hun sa opp jobben, noe som illustrerer at det du skriver for eksempel på bloggen, Facebook eller Twitter, kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. – Hele episoden var en misforståelse. Og arbeidsgiveren burde skjønt at jeg ikke ville si opp på Twitter. Men eksempelet viser at sosiale medier kan skape konflikter, mener Nordby Lunde som er en profilert blogger. Bruken av sosiale medier på jobben er lite regulert, og både arbeidstakere og arbeidsgivere er ofte usikre på hvilke regler og retningslinjer de bør følge. Skikk og bruk Ofte er det ikke hva du skriver, men måten du skriver det på som kan være avgjørende, mener hun. – Om du skriver humoristisk om kundebehandlingen på jobben, er som regel ikke det et problem, men mister virksomheten kunder på grunn av skribleriene, tråkker du sannsynligvis over en grense. Alt kan bli brukt mot deg Et annet forhold er at kollegene på arbeidsplassen sjelden ber om å bli eksponert og kan føle seg uthengt eller utlevert. Nordby Lunde har følgende tommelfingerregel for bloggere: Ikke skriv ting du ikke ville sagt til vedkommende selv, ansikt til ansikt. Skriv som om din verste fiende leser det; alt kan bli brukt mot deg. Kjendis over natta – Mange ser på det å skrive på – I utgangspunktet syns ikke jeg det er problematisk å blogge om arbeidshverdagen. Men for meg går grensen ved alminnelig skikk og bruk. Du bør ikke alltid si det du mener, selv om du har rett til det. Du har ikke en ytringsplikt, påpeker Heidi Nordby Lunde. offentlig, og kan leses av hvem som helst, mener Nordby Lunde. Selv en marginal blogg, med bare en håndfull lesere, kan bli trukket fram i offentligheten for å illustrere et fenomen som rasisme eller pedofili, og over natta få ti tusen besøkende. BLOGGER: Heidi Nordby Lunde. internett som noe tilnærmet en privat samtale mellom deg og vennene dine, men det stemmer ikke. Alt på nettet er 32 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON