FOKUS • Hva finnes av veiledning i jobben? NÅR DET GJELDER kurstilbud, kom det fram litt forskjellige synspunkter. De som ikke er fornøyd med tilbudet, begrunner det blant annet slik: • Det er for lite fagopplæring som er spesielt rettet mot merkantilt ansatte. • Det er for få kurstilbud lokalt og regionalt. • Jeg får tilbud om mange kurs gjennom Kommunal Kompetanse, men de er for dyre. • Om det kommer tilbud om kurs, er de ofte lagt til avsidesliggende plasser (Oslo), noe som medfører lang reisevei. • Jeg savner tilbud som er tilpasset ansatte med realkompetanse. • Jeg føler at jeg ikke kan eller får lov til å gå på kurs. • Jeg savner tilbud om opplæring i offentlig forvaltning. DE SOM ER FORNØYD med kurstilbudet, begrunner det slik: • Jeg får ofte tilbud om kurs, og har mye å velge mellom. • Jeg har vært med på flere kurs, og med gode forelesere og godt faglig innhold, altså lærerikt. • Jeg får tilbud via fylket der jeg kan melde meg på ved behov, og vi kan også melde fra dersom vi savner spesielle temaer. • Jeg har en dyktig seksjonsleder som er flink til å finne kurs som gir det lille ekstra i form av både fag og innhold. De fleste respondentene kan tenke seg å ta videreutdanning/ kompetanseheving innenfor for eksempel personal og administrasjon, ledelse, forvaltningsjuss, serviceledelse, arkiv og offentlig administrasjon. SEKRETÆRENE er ei yrkesgruppe som er stolte av jobben sin. De ønsker å bli verdsatt både med tanke på lønnsuttelling og som faggruppe. De er limet i organisasjonen, de er ansiktet utad og er knutepunktet både i forhold til kunnskap og informasjon. Sekretærene har mange baller i lufta, er kvalitetssikrere og superbrukere, og jobber selvstendig, effektivt og systematisk. Det er ei yrkesgruppe som er allsidig og ikke minst endringsvillig. Arbeidsinnholdet forandrer seg fort. Nye mål og rutiner stiller krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Det blir tydelig når vi ser på hvilken utvikling yrket har hatt fra 1970-tallet. Den gang var skrivemaskin med kulehode og rettetast et viktig verktøy; nå sitter alle framfor pcen. Sekretærene har en masse kompetanse som organisasjonene må ta vare på og verdsette. RESPONDENTENE mente dette om framtida: • Jeg må være villig til omstilling. • Jeg må få lønnsmessig uttel- ling slik at den står i forhold til ansvar og arbeidsområde. • Jeg må få utvikle meg i jobben og få faglig oppdatering. • Sekretærer er ei yrkesgruppe som på lik linje med andre profesjoner må få organisert veiledning. Fagbladet 2/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON