KOMMUNEANSATT I ZAMBIA Store utfordringer – skranten økonomi – Ansatte I North Western Province har ikke fått lønn på to år. Det er ikke uvanlig at kommunene ikke utbetaler lønn på flere måneder. Likevel går folk på jobb. De har ikke noe valg. Tekst og foto: VIBEKE LIANE Forbundsleder Noah M. Kalnagu i Zambia United Local Authorities Workers Union (Zulawu) er bekymret over arbeidsforholdene til de 14.500 medlemmene som arbeider i landets 72 kommuner. Enkelte tillitsvalgte hevder at bare ti av kommunene utbetaler lønn regelmessig. – Hvis folk ikke møter på jobb, er det rett ut. Derfor går de på arbeid hver dag, i håp om bedre tider. Vi har fått forhandlingsrett lokalt, men det hjelper lite når det ikke er penger i kassa, sier han. Forbundsledelsen har også vært i kontakt med representanter for regjeringen og lokale myndigheter. – Jeg har skrevet til president Rupiah Banda og fortalt om forholdene for kommuneansatte. Vi har også vært i møte med ministeren som har ansvaret for kommunesektoren. Men de fortsetter å kutte i budsjettene, til tross for hva de har lovet, hevder Kalnagu. Vil investere i transportbransjen Zulawu ble stiftet i 1970. På 1970-tallet hadde forbundet rundt 45.000 medlemmer. På grunn av reformprogrammer og stadig mer skranten økonomi i offentlig sektor, har forbundet mistet to tredeler av medlemmene. Fallet i medlemsmassen rammer forbundets økonomi. Det meste av fjorårets inntekter ble brukt på landsmøtet der Kalnagu ble valgt til leder. MISTER INNTEKTER: – Mange av medlemmene får ikke utbetalt lønn fra kommunen, og har ikke råd til å betale kontingenten. Nå må vi jakte på nye inntektskilder, sier forbundsleder Noah M. Kalnagu i Zulawu. Forbundet ser etter nye inntektskilder, og vurderer å kjøpe en varebil og starte en liten bedrift i transportsektoren. – Vi kan ikke være avhengig av kontingentinntektene. Det er vanlig her i landet at fagforeningene går nye veier for å få inntekter, sier Kalnagu. Forbundet har tidligere samarbeidet med lokale fagforeninger i Fagforbundet, blant annet i Hordaland. – Den økonomiske støtten har satt oss i stand til å drive påvirkningsarbeid overfor myndighetene. Nå håper jeg vi kan gjenoppta samarbeidet, sier Kalnagu. Satser på kvinnelige tillitsvalgte Zulawu er et mannsdominert forbund, 9000 av medlemmene og 80 prosent av de tillitsvalgte er menn. Forbundet har egen likestillingsavdeling. Utdanningsleder Ireen Mazila vil at kvinnene skal få mer innflytelse i forbundet. Forbundet har som mål at en tredel av de tillitsvalgte på alle nivåer skal være kvinner. – Hovedproblemet er at kvinnespørsmålene ikke er en integrert del av forbundets aktiviteter. Likestillingsspørsmål må    > 46 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON