TEMA BARNEFATTIGDOM UTESTENGT: Line Hinrichsen Sjøberg (20) elsket fotball, men fikk ikke være med på fotballlaget som barn. – Jeg så ikke på meg selv som fattig før de andre barna begynte å mobbe meg for det, forteller Line Hinrichsen Sjøberg. Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL    Foto: INGER MARIE GRINI Adgang forbudt for Mange tusen norske barn får ikke delta i sport og fritidsaktiviteter fordi foreldrene har dårlig råd. En ny bok forteller hvordan det er å være et fattig barn i et rikt land. Å være annerledes Line vokste opp i Skien sammen med moren og to eldre søsken. Hun var en aktiv guttejente som elsket å bygge hytte i skogen og å henge rundt på fotballbanen sammen med storebroren. De første årene på skolen var hun populær blant guttene fordi hun var morsom og ikke lekte med Barbiedukker som de andre jentene. Hun var flittig og flink i timene. Men så forandret alt seg. Barna begynte å legge merke til at hun gikk i klær hun hadde arvet fra broren. At hun ikke hadde egen sykkel. At hun ikke hadde tursko når de var på klasseturer. Da hele klassen skulle på leirskole i sjette, var Line den eneste som ikke fikk være med. Da gikk det for alvor opp for henne. De hadde ikke råd. De var annerledes. Line, som nå er 20 år, er en av fem ungdommer som forteller sin historie i boka Barnefattigdom som kom ut rett før jul. Boka er resultatet av et samarbeid mellom Redd Barna og Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, og den er redigert av Fafoforsker Tone Fløtten. Doblet på ti år – Det fantes ikke noen samlet oversikt over kunnskapen om barnefattigdom i Norge. Inntil for ti år siden var ikke barnefattigdom engang noe tema her i landet. Det skyldes nok i stor grad at vi har lite fattigdom sammenliknet med andre land, sier Tone Fløtten. Hva vil det si å vokse opp i fattigdom i et av verdens rikeste land? Å være fattig i Norge handler ikke nødvendigvis om å mangle mat, klær eller tak over hodet. Fattigdom er relativt. Fattigdom er manglende mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Inntekt er et vanlig mål på fattigdom. Når en families inntekt er mindre enn 60 prosent av medianinntekten, er det vanlig å definere familien som fattig. Ut fra dette bor det 85.000 fattige barn i Norge. Det er 35.000 flere enn for ti år siden. Stengt ute Line elsket fotball. Hennes største ønske var å få spille på klubblaget. Hun gikk i femte klasse og sparte alt hun klarte av penger. Hun plukket blomster og solgt pene, små buketter. Hun luftet hundene i nabolaget og ringte på hos gamle damer og spurte om de trengte hjelp med noe. Etter halvannet år hadde hun nok til å kjøpe fotballsko og Beckham-trøye. Stolt og full av forventning troppet hun opp på trening. Hun var klar. Endelig skulle hun få vise hva hun kunne. – Så fikk jeg bare beskjed om at    > > BARNEFATTIGDOM I NORGE • 85.000 norske barn lever under fattigdomsgrensen (dvs. at familieinntekten er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i samfunnet). Det er 35.000 flere enn for ti år siden. • 37 prosent av barna i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. • Barnefattigdommen i Norge er liten sammenliknet med andre land i Europa. Mens 4,6 % av alle norske barn opplever fattigdom, er gjennomsnittet i OECD-landene 12,4 %. Kilder: Tone Fløtten (red.); Barnefattigdom, Gyldendal 2009 8 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM