BARE SPØR!    Redigert av PER FLAKSTAD Illustrasjoner: www.tonelileng.no KJETIL EDVARDSEN JUSS Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. UNNI RASMUSSEN TARIFF Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. MAGNE GUNDERSEN FORSIKRING Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. 24 > Fagbladet 2/2010 Hva betyr bokstavene? SPØRSMÅL: Både jeg og mannen min har noen bokstavkoder på våre medlemskort i LOfavør. Hva betyr de ulike kodene? Sarpsborg SVAR: Kodene på kortet forteller deg hvilke obligatoriske forsikringer som gjelder for deg og medlemmene i ditt forbund. På kortet til mannen din står det trolig noen andre bokstaver, hvis han er medlem av et annet forbund. LOfavør-forsikringer du har kjøpt på egen hånd er ikke markert på kortet. Her er oversikten over bokstavkodene – de står nederst til venstre på medlemskortet: H Kollektiv hjemforsikring G Grunnforsikring liv F LOs fritidsulykkesforsikring R Reiseforsikring O Annen obligatorisk gruppeliv/stønadskasse B Fagforbundets gruppeforsikring. (Medlemmer som kun har dekning på ulykkesdelen har kode A.) E Elev-/studentforsikring A Postkoms arbeidsulykkesforsikring Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen 70 års aldersgrense SPØRSMÅL: Jeg er så heldig at jeg har god helse selv om jeg er i slutten av 60-årene, og jeg trives i jobben. Jeg har hørt at arbeidsmiljøloven er endret etter 1. januar i år, og at det er nye regler når det gjelder å måtte fratre etter fylte 70 år. Betyr dette at jeg kan fortsette å jobbe etter at jeg fyller 70, uavhengig av hva arbeidsgiver mener? Medlem SVAR: Det er hyggelig å høre fra medlemmer som har god helse, trives i jobben og ønsker å jobbe videre etter fylte 70 år! I arbeidsmiljølovens § 1513a står det at arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Arbeidsgiver kan da vise til alder og trenger ikke begrunne oppsigelsen nærmere. Men det er også saksbehandlingsregler i bestemmelsen. Dette fremkommer av bestemmelsen nummer (2), hvor det heter: Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet fram til arbeidstaker. Det har vært reist spørsmål om en slik regel vil være problematisk i forhold til reglene som forbyr diskriminering på grunn av alder. Det vil føre for langt å drøfte dette her, men inntil videre er det lov- givers syn at den norske regelen som jeg her har skissert, ikke kommer i konflikt med forbudet mot diskriminering på grunn av alder. Noe annet er at du og din arbeidsgiver kan bli enige om at du skal fortsette å arbeide i virksomheten. Kjetil Edvardsen, juridisk avdeling i Fagforbundet fbaargang2010 fbseksjonSAM