SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Renholdsalarm Ap-politiker Aisha Ahmed og Elisabeth Arntzen fra Fagforbundet har fått flere bekymringsmeldinger om det private renholdet i Drammen. 29 > Merket av ran Trikkefører Mohammed Ali Faiz har alltid følt seg trygg på jobb. Etter at han ble brutalt ranet i desember, er livet hans blitt helt annerledes. 30 > Økologiske håndklær Ragnhild Nilsen pantsatte huset for å få produsert 50.000 håndklær av økologisk bomull. Fagforbundet er en av hennes viktigste kunder. 36 > Renovasjonsselskap ga etter for kritikk Mange uhell med trikken På tre år har det skjedd 127 kollisjoner mellom trikk og bil i rundkjøringer i Oslo. Nå advarer Statens havarikommisjon mot å legge trikkeskinner gjennom rundkjøringene. – Bilistene blir usikre av å ha trikken i midten, sier havarikommisjonens direktør, Grete Myhre til Aftenposten. Dagens kjøreregler er slik at trikken har vikeplikt inn i rundkjøringene, mens den har forkjørsrett på vei ut. I de 127 kollisjonene mellom trikk og bil, viser det seg at tre av fire har skjedd mens trikken har vært på vei ut av rundkjøringene. Myhre mener merkingen i rundkjøringene må bli bedre. Det er kommunikasjonssjef i Oslotrikken, Cato Asperud, enig i. Men han hadde helst sett at trikken hadde forkjørsrett både inn og ut av rundkjøringene. Han mener det ville ha ført til færre uhell og samtidig bidratt til bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på skinner. Oslo har i dag ti rundkjøringer med trikkespor, og den ellevte er under bygging. Havarikommisjonen ber nå samferdselsmyndighetene om å vurdere hvor egnet slike løsninger er. I Statens vegvesen er man langt på vei enig i at løsningen med trikkeskinner gjennom rundkjøringer ikke er den beste løsningen.    PF Det interkommunale selskapet Follo Ren innførte i januar et nytt prissystem på sine gjenvinningsstasjoner der brukerne måtte betale etter biltype. Etter massiv kritikk har selskapet nå endret prispolitikken. Både privatkunder og bedriftskunder skulle betale for avfallet de leverte til gjenvinningsstasjonene etter hvor stor bil de brukte når avfallet ble levert. Sinte kunder Dette førte til kraftig kritikk, og eierkommunene i Follo ble nedringt av sinte mennesker som blant annet truet med å fylle opp søppelstativene sine eller til og med lempe avfallet rett ut i naturen når de måtte begynne å betale på gjenvinningsstasjonen. Flere av kommunene behandlet prissaken i sine politiske organer, og tilbakemeldingene til renovasjonsselskapet var at eierkommunene ønsket å få prissystemet vurdert på nytt, ifølge Østlandets Blad. I februar la daglig leder Monica Iveland fram et forslag for styret om prisjustering som tar hensyn til kritikken. Styret sa enstemmig ja til at privatkunder får levere alle avfalls- MÅTTE SNU: Follo Ren ønsket at både privat- og næringskunder skulle betale for avfallet de leverte til gjenvinning. Etter kraftig kritikk har selskapet snudd og privatkunder kan fortsatt levere avfall gratis, med unntak av restavfall og trevirke. typer gratis på gjenvinningsstasjonen, med unntak av restavfall og trevirke, skriver ØB. Prisen for å få levert dette avfallet er også halvert. Næringskunder må betale Imidlertid ønsket Follo Renledelsen og et enstemmig styre at næringskunder betaler for alle avfallstyper, men at det bare skal betales for hver enhet med avfall. I løpet av året skal det også kjøpes inn vekter på gjenvinningsstasjonene. Styremedlemmer var enige om at betaling i forhold til vekt er mer rettferdig i forhold til prinsippet om at forurenser skal betale. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 2/2010 > 27 Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen fbaargang2010 fbseksjonSAM