AKTUELT Slår alarm om renhold 400 brann- farlige kirker Ifølge en landsomfattende kontroll har opp mot 400 kirker i Norge brannfarlige feil på sine elektriske anlegg. Rundt 1300 av landets ca. 1600 kirker er kontrollert. Manglene er forholdsvis billig å utbedre, men konsekvensene hvis det ikke blir gjort, kan bli svært dramatiske. – Vi vil be kirkevergene og kommunene om å ta grep snarest, sier seksjonssjef hos riksantikvaren, Harald Ibenholdt, til VG. Riksantikvaren satte i gang et storstilt prosjekt på slutten av 1990-tallet for å stoppe kirkebranner. Dette ga resultater. Fram til 2000 brant det i gjennomsnitt én kirke i året, mens det gjennom 2000-tallet har gått veldig bra helt til Våler kirke brant våren 2009. I januar brant Hønefoss kirke ned til grunnen.    PF Bystyrerepresentant Aisha Ahmed (Ap) i Drammen og lederen i det lokale Fagforbundet, Elisabeth Arntzen, krever full gjennomgang av det private renholdet i byen. Begge har fått flere bekymringsmeldinger om at renholdet på skoler og sykehjem ikke er godt nok. I slutten av januar tok begge med seg lokalavisa Drammens Tidende på Fjell skole, og det de fant var ikke oppløftende. – Det var ikke bare én dags skitt som lå langs gulvlistene der, sier Elisabeth Arntzen til Fagbladet. Alvorlig – Det er alvorlig når vi begynner å få inn bekymringsmeldinger fra skoler og sykehjem, sier Arntzen. Hun tror de ansatte i de private selskapene gjør så godt de kan, men at det er svært vanskelig å rekke over så store flater som de må for at firmaet skal klare å holde anbudsprisen nede. – Det er nesten så en kan lure på om firmaene spekulerer i å levere lave anbud, for så å tilby tilleggstjenster når klager og bekymringsmeldinger begynner å komme. Og dette skal de selvsagt ha ekstra betalt for, sier hun. BEKYMRET: Drammen kommune må gjennomgå renholdet i byen for å være sikker på å få den kvaliteten og de tjenestene som er avtalt, mener tillitsvalgt. Samarbeid om oljevern Norges Brannskole og NorLense Beredskap vurderer et samarbeid om oljevernopplæring. Begge tilbyr kurs innen strandsanering, og sistnevnt har blant annet utdannet 300 frivillige fra WWF. Norges Brannskole har et vidt spekter av kurs innenfor brannvern, ledelse innen brann, oljevernberedskap og opplæring av mannskaper hos Avinor. Hvis de velger å samarbeide med NorLense Beredskap, kan de tilby en komplett pakke av utstyr, service og opplæring innenfor oljevern. Innholdet i opplæringen vil bygge på de nye retningslinjene som Kystverket skal presentere, skriver Harstad Tidende.    PF Får det vi betaler for Historien om renholdet i borgerlig styrte Drammen er en historie om hvordan det kommunale renholdet ble drevet fra skanse til skanse, før til slutt alt var konkurranseutsatt og driftet av private firmaer. Daglig leder Paul Røland i Drammen Eiendom KF sier til Drammens Tidende at han mener kommunen i all hovedsak får det den bestiller og betaler for. Renholdet ble evaluert av et eksternt innleid firma i 2008. Dette firmaet har også tatt stikkprøver senere. – Jeg kjenner meg ikke igjen i at det er uholdbare tilstander, sier han. Må gjennomgå utgiftene – I økonomiplanen for 2010 er det harde effektiviseringskrav. Jeg syns at kommunen også må gå gjennom anbudsutgiftene sine, og sørge for at vi får den kvaliteten og de tjenestene som skattebetalerne finansierer, sier Arntzen. Tekst: PER FLAKSTAD Brannsjef ba om avløsning Brannsjef Magne Igland i Flora og Bremanger mener budsjettene er for små til å opprettholde kvaliteten. Derfor har han bedt om å bli avløst i stillingen. – Jeg ønsker ikke lenger å ha ansvaret for et budsjett som ikke er reelt, sier Igland til Firdaposten. Flora kommune er i gang med å omorganisere branntjenesten og bygge opp en beredskap med dagkassernert personell i heltidsstillinger. – Vi har slitt med å holde budsjettene våre hvert eneste år. Vi gjør så godt vi kan, og sparer der det er mulig. Likevel klarer vi det ikke. Å ha ansvaret for å holde et budsjett som ikke er mulig å holde, går til slutt ut over helsen, sier brannsjef Magne Igland. Han understreker at han ikke har sagt opp jobben sin, men bedt rådmannen finne en annen person som kan overta som brannsjef. Rådmann Terje Heggheim i Flora sier til Firdaposten at han ikke tolker dette som en protest fra brannsjefen. Nå er stillingen lyst ut.    PF Fagbladet 2/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonSAM