RANET PÅ JOBB RISIKO: – Vi bør få en risikovurdering når det gjelder ran. Det haster å få et pengeløst bilettsystem, mener fylkesleder Bjørn Furnes. Vil ha vekk «pøsen» – Jeg mener at vi må få til en risikovurdering når det gjelder ran, på linje med det vi har for andre ulykker og uønskede hendelser, sier Bjørn Furnes. I 2009 kjenner han til at bussjøfører i Tide Buss ble utsatt for to ran i tillegg til at en sjåfør ble slått helseløs. Først og fremst mener han det haster å få et pengeløst billettsystem. Han minner om at Fagforbundet på siste landsmøte vedtok å arbeide for å få vekk pengene fra bussen. Han viser også til Italia som et eksempel på at det er mulig. Sjåførene i Roma trenger ikke lenger være redde for ran på jobb, og de har fått større sikkerhet fordi de sitter beskyttet bak en glassdør. – «Pøsen» burde vært fjernet for lenge siden – få den vekk. Folk har alltid visst hva vi går rundt med i sekken, og vi sitter utsatt til i bussen. Flere busser har installert videokamera, men sist det var ran, viste det seg at opptaket var for dårlig til å identifisere ranerne. Det nye billettløse systemet til Skyss fungerer heller ikke som det skal, sier Bjørn Furnes. tillegg kamera som aktiveres ved behov, svarer Jostein Hatlebrekke. Han understreker at alle bussjåfører i Tide Buss får tilbud om å gjennomføre Bussbransjens kompetanseløft, som gir opplæring på ulike områder. En av modulene retter seg spesielt mot konflikter og vold, ran og overfall, ulykker og brann. – Vi har ikke valgt å gjøre ranskursene obligatoriske med bakgrunn i at dette heldigvis ikke er en stor sikkerhetsrisiko for våre sjåfører. Tide Buss har ikke erfart økning i antall ranstilfeller. Det har vært stabilt de siste årene med tre–fem tilfeller per år, uttaler administrerende direktør Jostein Hatlebrekke. Mindre penger i Tide-bussene Tide Buss har ikke planer om å fjerne «pøsen», men administrerende direktør Jostein Hatlebrekke venter at det vil bli lite penger å rane når nytt billettsystem blir innført. Tekst: SIDSEL VALUM I løpet av 2010–2011 venter Tide Buss at nytt billettsystem vil være på plass i alle busser i Bergen. Passasjerene skal kunne fornye og kjøpe busskort i automater på perronger. Det skal også være mulig å betale med bankkort i bussene, slik man kan på flybussene i dag. Resultatet blir mindre penger i pengeveska til sjåføren, eller «pøsen». – Hva gjør Tide for å ivareta sikkerheten til bussjåfører? – Så godt som alle våre busser har radiokommunikasjonssystem. De nye bussene som kommer på veien i Fana sitt ruteområde i disse dager, har et avansert GPS-system som gjør at vi enkelt kan få oversikt over hvor bussen befinner seg, og lett få kontakt med sjåføren. Disse bussene har et telefonisystem med kortnummer som gjør det enkelt å komme i kontakt med trafikkontor eller andre viktige tjenester som politi, ambulanse og brannvesen. Bussene har alarmknapp som åpner en kommunikasjonslinje som gjør at trafikkontorene hører hva som blir sagt i bussen. De fleste av våre 1200 busser har i 34 > Fagbladet 2/2010 Foto: Helge Hansen fbaargang2010 fbseksjonSAM