RANET PÅ JOBB – All pengehåndtering må bort – Heldigvis har vi ikke hatt ransepisoder som har ført til alvor- lige skader på førere. Men fagforeningsleder Rune Aasen er redd det kan være et tidsspørsmål. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Oslo Sporveiers Arbeiderforening krever at kollektivselskapene fjerner pengeveska fra førerne, og at dette følges opp med politiske vedtak som trygger arbeidsmiljøet deres når det gjelder å være utsatt for ran og ransforsøk. Han er kjent med at vernetjenesten stoppet trafikken i stockholmsområdet hver gang det skjedde et ran, og på den måten tvang fram løsninger som fjernet pengene fra busser og trikker. Leverer inn pengeveska – Vi har bedt trafikkleder om å oppfordre til å levere inn pengeveskene når det har skjedd et ran. Dette er blitt framstilt som om vi lar publikum reise gratis. Vi oppfordrer folk til å kjøpe billett, men ikke hos vognfører eller bussjåfør, sier Aasen. Han mener det burde ha skjedd noe i Oslo og resten av landet for lenge siden. – Både myndighetene og kollektivselskapene kjenner til problemet, og vi har systemer som gjør at billetter kan kjøpes andre steder enn om bord i trikk eller buss. Foreløpig mener han det er nok å levere inn pengeveskene, men sier samtidig at foreningen kommer til vurdere mer drastiske tiltak, slik som i Stockholm, hvis det ikke skjer noe med pengehåndteringen. Alt må bort Han mener ordningen med at enkeltbillettene er dyrere ved kjøp på trikk eller buss, og at Ruter nå har stanset salg av fleksikort og kupongkort om bord, bare til en viss grad løser problemet. INGEN PENGER: Rune Aasen vil ikke ha pengehåndtering på trikker og busser. – Så lenge det fins kontanter om bord, vil førerne være potensielle ofre for mennesker på desperat pengejakt, sier Rune Aasen. Pengeløse busser fra 15. oktober? Arbeidstilsynet i Oslo har pålagt Unibus å fjerne pengehåndteringen hvis ikke selskapet gjennomfører fem sikkerhetstiltak. Så lenge førerne må selge billetter og håndtere pengeveske med kontanter både i og utenfor bussen, er de etter Arbeidstilsynets mening ikke godt nok beskyttet. Tilsynet krever derfor fem tiltak for at busselskapet skal få fortsette med kontantsalg i bussene. • Sjåførene skal ikke oppbevare eller ha ansvar for kontanter utenom arbeidstiden. • Alle busser skal ha GPS og et alarmsystem som fungerer. • Virksomheten skal ha et fungerende kommunikasjonssystem og rutiner som gjør at alle førere på alle ruter har kontakt med trafikkleder og kan få rask bistand. • Vektertjeneste eller tilsvarende på alle nattbusser, og på risikoruter. • Tiltak som sikrer førernes sikkerhet ved all håndtering og transport av kontanter og billetter. Fristen er satt til 15. oktober. Hvis Unibus ikke har løsninger på alle disse punktene innen da, blir det pengeløse busser. Må gjelde alle Marit Sauge, Fagforbundets tillitsvalgt i Unibus, er glad for at Arbeidstilsynet engasjerer seg. Samtidig kommer hun med en advarsel: – Disse påleggene er bare gitt til Unibus, og kan i ytterste konsekvens være konkurranse- vridende i forhold til andre busselskaper. Vi må ikke komme i den situasjonen at noen selskaper ikke får lov å selge billetter på bussen, mens andre får lov. – Derfor er vi opptatt av å få på plass et sentralt regelverk rundt dette, slik at ingen bussførere – uansett hvor de jobber – må ha kontanter om bord i bussen, sier Marit Sauge. Direktør i Unibus, Helge Leite sier til NRK at det vil være vanskelig å få til en ordning der sjåførene ikke har ansvar for å oppbevare penger. – Når de for eksempel har spisepauser, må jo noen ta vare på pengene. Unibus kan ikke innføre pengeløse busser alene. Det er administrasjonsselskapet Ruter som bestiller kollektivtrafikk i og rundt Oslo. Fagbladet 2/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonSAM