KOMMUNEANSATT I ZAMBIA bli en del av forhandlingene med arbeidsgiver. Men da må vi ha flere kvinnelige tillitsvalgte, sier Mazila. Hun mener kvinner ofte blir forbigått ved ansettelser. – Selv kvinner som har høy utdanning og lang erfaring opplever å bli forbigått av yngre menn med lavere utdanning og lite erfaring, hevder Mazila. Sexpress på jobben Forbundet har eget hiv/aids-program. Nærmere 20 prosent av befolkningen er smittet; sykdom og død er en del av hverdagen for medlemmene. Kalnagu og Mazila forteller at kvinnene utsettes for seksuelt press fra mannlige sjefer og kolleger. – Sjefene har en forventning om at kvinnene skal gi dem seksuelle tjenester. Noen ektefeller blir så sjalu at de gir kona juling, eller de møter opp på arbeidsplassen og gir sjefen en omgang juling. Det har også hendt at mannlige kolleger og ledere har gitt ansattes voldelige ektefeller juling. Uansett ender det med at kvinnen mister jobben, eller føler seg presset til å slutte, forteller de. Kø av utfordringer Zulawus tillitsvalgte i Copperbelt-provinsen er urolige for framtida. Den internasjonale finanskrisa har rammet provinsen sterkt. Fallet i kopperprisen har fått mange gruvearbeidere ut i arbeidsløshet. – I noen byer er husene tomme. De ser ut som spøkelsesbyer, forteller de. En forteller at vedlikeholdet av veiene har vært elendig de siste årene. Noen steder er veiene uframkommelige. Biler og overfylte busser må ta avstikkere fra veibanen for å komme fram. – Når regntida kommer, kan transporten i området kollapse. FLERE KVINNER: Likestillingsspørsmål må bli en del av forhandlingene med arbeidsgiver. Men da må vi ha flere kvinnelige tillitsvalgte, sier utdanningsleder Ireen Mazila i Zulawu. Arbeidsløse får ikke hjelp De tillitsvalgte forteller at de ikke får hjulpet arbeidsløse medlemmer. – Mange av medlemmene har mistet jobbene på grunn av kuttene i overføringene til kommunene. De som er igjen er redd for «Regjeringen har innført lover som begrenser streike- retten, på tross av at landet har undertegnet ILO- konvensjonen.» Tillitsvalgt i Zulawu å være de neste som må gå. Å gå til streik er utenkelig. Regjeringen har innført lover som begrenser streikeretten, på tross av at landet har undertegnet ILO-konvensjonen. En kvinnelig tillitsvalgt forteller om helsetilbud utover grensen av det forsvarlige. – Isteden vokser det fram private sykehus, men hvem har vel råd til å bruke dem? spør hun. Hverdagen i klubbene preges av hiv og aids. En av de tillitsvalgte forteller at 40 av 320 medlemmer er smittet. – De tjener ikke nok penger til mat og medisiner. Mange av de smittede er uten arbeid. Jeg skulle gjerne ha hjulpet dem, men kassa er tom, sier han. 48 > Fagbladet 2/2010 > ZAMBIA • Republikk, fikk selvstyre i 1963. • Hovedstad: Lusaka. • Over 12 millioner innbyggere. • Offisielt språk er engelsk, 73 lokale språk er anerkjent. • 85 % av befolkningen er kristne. • Forventet levealder er 38,63 år, bare 2,3 % av befolkningen er over 65 år. • 15,2 prosent av befolkningen mellom 15 og 49 år er hiv-smittet. • 8–12 % av arbeidsstyrken jobber i den formelle delen av økonomien. • Gjennomsnittslønna er på 490 USD i året, kvinnene tjener halvparten så lite som menn. • 73 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensa, nesten halvparten i ekstrem fattigdom. • Zambia har ratifisert ILOs åttekjernekonvensjoner. ZAMBIA Lusaka fbaargang2010 fbseksjonSAM