Foto: Kari-Sofie Jenssen Illustrasjonsfoto: colourboc.com SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Lærer og mestrer Fellesskap, kunnskapsdeling og trim gjør det enklere for mennesker med en alvorlig diagnose å leve et godt liv. 30 > En rød sofa Alle seksjonene og Karrieresenteret i Oslo deler en rød sofa. Herfra informerer de studenter om rettigheter i arbeidslivet. 33 > Varmere omsorg Beboere, pårørende og ansatte ved Øyane sykehjem pakket kofferten og dro på ei ukes svært vellykket opphold på Rhodos. 36 > En naturlig plass 18 voksne elever i Oslo Utdanningsetaten i Oslo har satt i gang et prosjekt der voksne med svake norskkunnskaper kan ta utdanning som helsefagarbeider på fire år. – Dette er en vinn-vinn-mulighet, mener rektor ved Oslo voksenopplæring Smedstua, Else Birgitte Roscher-Nielsen. – Samfunnet trenger utdannede helgefagarbeidere, og mange voksne innvandrere har et sterkt ønske om nettopp denne typen utdanning, sier hun. De fleste av de 18 elevene som utgjør første kull, har allerede lang erfaring som assistenter. Noen av dem har også helsefaglig utdanning fra sitt tidligere hjemland. Skole og praksis skal gå parallelt. Elevene får oppfølging av norsklærer også mens de har praksis. Roscher-Nielsen sier at flere bydeler har vært velvillige med å skaffe lærlingplass, slik at alle elevene i pionerklassen er sikret læreplass. Rektor Else Birgitte RoscherNielsen håper prosjektet går over i normal drift når etaten har hentet inn noe mer erfaring. Fagbladet har skrevet om liknende prosjekter i Drammen (nr. 6/2008) og Stavanger (nr. 1/2010). Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 3/2010 > 27 Fagforbundet organiserer de fleste ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. Forbundet er likevel ikke representert i alle styringsrådene for undervisningssykehjemmene og -hjemmetjenestene. Sissel M. Skoghaug sitter som Fagforbundets representant i referansegruppa som Helsedirektoratet har opprettet i forbindelse med videreutvikling av undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester. Dette skjer nesten samtidig med ti-årsjubileet for opprettelsen av de første hovedundervisningssykehjemmene. Fram til 2009 ble det etablert en rekke satellitter slik at hvert fylke nå har hvert sitt undervisningssykehjem. I fjor ble det også opprettet undervisningshjemmetjeneste i alle fylker. Arbeidstakerorganisasjonene skal normalt ha to representanter i styringsrådene for undervisningssykehjemmene og -hjemmetjenestene. – Jeg har tidligere registrert at mange av styringsrådene bare har en representant fra arbeidstakerorganisasjonene, sier Skoghaug. – Mange steder har bare Sykepleierforbundet vært representert. Og det blir jo helt feil når Fagforbundet organiserer de aller fleste både blant ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. BEDRE REPRESENTERT: Fagforbundet organiserer de aller fleste på sykehjem og i hjemmetjenesten, men forbundet er underrepresentert i styringsrådene. INNFLYTELSE: Sissel M. Skoghaug mener Fagforbundet må inn i flere styringsråd. Skoghaug har derfor henvendt seg til Helsedirektoratet for å få bekreftet om arbeidstakerne skal ha to representanter. – Jeg har også tatt kontakt med fylkesledelsen og seksjonsansvarlige på fylkesnivå i Fagforbundet og gjort dem oppmerksom på muligheten til en plass i styringsrådene. Jeg har ikke kartlagt situasjonen verken før eller nå, men vet at våre representanter nå fyller stadig flere plasser i styringsrådene, sier Skoghaug. Tekst: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2010 fbseksjonHEL