AKTUELT Fornøyd med hver annen helg Olavsgården sykehjem i Harstad har gode erfaringer med 3+3modellen hvor ansatte arbeider 8,5 timer i tre dager og har tre dager fri. Avdelingssykepleier Ellen Johnsen presenterte nylig arbeidet for bedre tjenester og flere heltidsstillinger ved et sykehjem på en likestillingskonferanse i Tromsø. Etter fire år på en forsøksavdeling innførte Olavsgården sykehjem i Harstad 3+3-modellen på hele sykehjemmet. Ansatte i 100 prosent stilling arbeider nå totalt 32,5 timer i uka mot normalt 35,5 timer, og de får full lønnskompensasjon for de tre timene. Ordningen innebærer at pleiepersonell har 14 månedlige vakter i stedet for 20, og at de arbeider hver annen helg. Balanse – De aller fleste er veldig fornøyd, for de har fått en mye bedre balanse mellom arbeid og fritid, sier Johnsen. Avdelingssykepleieren mener det er vanskelig å arbeide for hele stillinger uten mer helgearbeid på de faste. Mange ansatte ved Olavs- gården har nå full stilling, og ingen har mindre enn 65 prosent. Dessuten veier kvaliteten på tjenestene tungt. – Vi er her for pasientenes skyld, og vi må strukturere arbeidet slik at pasientene får oppfylt sine rettigheter og dekket sine behov, sier Johnsen. Må tenke nytt Avdelingssykepleieren understreker at denne ordningen ikke strider mot arbeidsmiljøloven. – Hvis det ut fra hensyn til driften er nødvendig med helgearbeid ut over hver tredje helg, er det ingen ting i veien for det. Hun reagerer sterkt på at Sykepleierforbundet ikke kan støtte en slik ordning. – Vi løser aldri problemet med ufrivillig deltid om vi sitter fast i gamle, sentrale, prinsipielle vedtak. Vi må tvert imot utarbeide gode løsninger lokalt, sier Ellen Johnsen. Likestillingskonferansen ble arrangert av Likestillingsutvalget i Tromsø kommune, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, NTL og Norsk Sykepleierforbund. Tekst: KARIN E. SVENDSEN STORT PUBLIKUM: Gruppa Synkope, som består av elever fra musikklinja ved Kongsbakken videregående skole, spilte for 110 arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte ved åpninga av likestillingskonferansen. Livet med en psykisk lidelse Folkehelseinstituttet har gitt ut fem hefter om ulike psykiske lidelser som beskriver erfaringene fra mennesker som lever med alvorlige psykiske diagnoser. Målgruppene for materiellet er helsepersonell, personer som selv lider av en alvorlig psykisk sykdom og deres pårørende. Heftene er basert på funn fra prosjektet Alvorlig diagnose: Pasientens opplevelse gjennomført ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Bipolar lidelse, schizofreni, alkoholisme, anoreksi og hypokondri er de diagnosene som er beskrevet i heftene. Dette er ofte alvorlig, langvarig og tilbakevendende sykdom. Du finner mer informasjon på nettsida til Folkehelseinstituttet www.fhi.no. Her kan du også bestille heftene gratis.    KES Fagbladet 3/2010 > 29 Foto: Hanne Stenvaag fbaargang2010 fbseksjonHEL