tenker vi at det er ikke så farlig. Denne diagnosen skal vi nok leve med. Og vi skal leve godt med den. Kunnskap hjelper Han som har satt i gang både kurs og trim for mennesker med diabetes, har selv levd med sykdommen i over 40 år. Øyvind Kristiansen begynte å samle informasjon om diabetes da han som 23-åring fikk diagnosen med beskjed om risikoen for mange alvorlige langtidsvirkninger, som blindhet, nyresvikt og fare for å miste et bein. – Jeg bestemte meg for å skaffe meg kunnskap, og jeg lærte fort at jo mer en person med diabetes trener, jo lettere er det å leve med sykdommen. Kristiansen måtte også legge om kostholdet. jeg i selskap, kan jeg godt spise kake,    • LMS er et lavterskeltilbud som retter seg mot personer som men jeg bør ta litt fiber på forhånd.    lever med langvarig eller varig skade eller sykdom. Formålet er LÆRING OG MESTRING: Fellesskap, glede, kunnskapsdeling og trim gjør det enklere for mennesker med en alvorlig diagnose å leve et godt liv. LÆRINGS- og MESTRINGSSENTER (LMS) • Det er opprettet lærings- og mestringssentre (LMS) i tilknytning til flere sykehus i alle helse- regioner. og å unne seg noe godt av og til. Skal    I tillegg har Sandefjord et kommunalt LMS. – Men det gjelder å ikke skille seg ut Lederen i Diabetesforeningen i Sandefjord understreker at kunnskap eliminerer problemene og reduserer risikoen knyttet til sykdommen.    > å gi pasientene redskap til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen og dermed øke sin livskvalitet. • Et annet formål er å øke kunnskap blant helsepersonell om hva som fremmer læring og mestring. • Erfarings- og fagkunnskap sidestilles slik at erfarne brukere og fagpersoner sammen utvikler, gjennomfører og evaluerer læringstilbudene. fbaargang2010 fbseksjonHEL