LES MER: • www. sandefjord.kommune/tjenester/ helse/larings- og-mestringssenteret • www.helsedialog.no • St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen s. 66 – Jeg har aldri vært borte fra jobben på grunn av diabetes og det å leve med sykdommen, bestemte Øyvind Kristiansen seg for å dele kunnskapen sin med andre. Han har i mange år holdt kurs for andre diabetikere, de siste to årene sammen med en fastlege. – Jeg har også arbeidet for at fastlegene i byen skal sende folk på kursene våre. En gang fikk jeg helsesjefen til å skrive en anbefaling til legene. Men fremdeles er det bare fire–fem av i alt 30 fastleger som sender pasientene sine hit, forteller en mildt oppgitt lokallagsleder. Men optimismen svikter ham ikke så lett. – Nå får vi en Samhandlingsreform. Det må også bety bedre samhandling mellom pasient og lege, og mellom brukerorganisasjonene og helsepersonell. Det er jo nettopp det vi arbeider for her. Og jeg er stolt over å ha vært initiativtaker til landets første kommunale lærings- og mestringssenter. diabetes, sier han. Kristiansen minner også om at folk med diabetes har større risiko for å pådra seg psykiske lidelser enn andre kronikere. – Men er du i god form, er det lettere å holde humøret oppe. Deler med andre Da han syntes han kunne en del om To må man være Brukere og fagfolk sitter inne med ulik kompetanse. På LMS verdsetter de teori og erfaring som like viktige kilder til et godt liv. – Uansett hvilken diagnose du har fått, har du mye til felles med andre mennesker som også har fått en alvorlig diagnose, mener Roger Fredriksen. Selv fikk han multippel sklerose (MS) og ble nesten helt lam for 20 år siden. Han har ikke bare trent seg opp fysisk. Han har også gjennomlevd mange faser mentalt. ergrelser og hjelpeløshet, sier Roger Fredriksen. Han arbeider nå som frivillig ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Sandefjord. En av de viktigste oppgavene ved senteret er å veilede brukerne. – Vårt motto er at ingen som kommer hit, skal gå tomhendt ut igjen. Likeverdig kunnskap Randi Hovde er sykepleier og har vært leder for LMS i Sandefjord siden oppstarten for snart seks år siden. og pasientens erfaringskunnskap som likeverdig med vår faglige kunnskap. Det preger samarbeidet og møtene mellom oss, sier Hovde. Tidlig med Lederen for LMS i Sandefjord sier det var et sjakktrekk å invitere brukerorganisasjonene til samarbeid mens LMS fremdeles var på planleggingsstadiet. – Det var også naturlig, for vi hadde nok ikke fått et slikt senter uten de aktive brukerorganisasjonene. Vi møttes slik at jeg ble kjent Alle skal få noe – Det er mange likheter mellom oss som har fått en diagnose som innebærer langvarig eller varig svekkelse. Vi må godta sykdommen, vi kjenner kanskje på sorg og tap, og alle har vi perioder med – Vi har et faglig nettverk som blant annet gir mulighet til flere prosjekter, forteller hun. Hun legger ikke skjul på at hun brenner spesielt for helsepedagogikk, som er ett av fellesprosjektene. – Før satt vi fagfolk med alle svarene. Nå ser vi på brukerens med organisasjonene, og de ble kjent med hverandre. Siden 2004 har LMS i Sandefjord arrangert mange mestringskurs for både brukerne selv og for mennesker som lever sammen med dem. TRENINGSGLEDE: Kristian Verde inspirerer og driver deltakerne til innsats en gang i uka. 32 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL