SEKSJONSLEDER Stiller seg ikke bak røykeforslag Organisasjonen Tobakksfritt vil forby røyking på utendørs serveringssteder, på bussholdeplasser og togstasjoner. Da NRK Dagsrevyen omtalte forslaget i februar, ble det sagt at Fagforbundet støttet det. Dette er ikke riktig, ifølge forbundets informasjonsavdeling. Fagforbundet er med i organisasjonen Røykfritt, men forslaget som ble nevnt i Dagsrevyen, er ikke tatt opp med Fagforbundet.    PF To fagstiger SHS tilbyr to forskjellige fagstiger til Fagforbundets medlemmer: Klinisk fagstige og Fagstige. Klinisk fagstige tilbys alle yrkesgrupper med helsefaglig autorisasjon. De som godkjennes, får benevnelsen klinisk spesialist. Medlemmer uten helsefaglig autorisasjon kan ta Fagstigen. De som godkjennes, kan kalle seg faglig spesialist. Du finner mer på nettsidene www.fagforbundet.no/shs    KES Ledersamling Faglig arbeidsgruppe og nettverket for ledere tilknyttet Seksjon helse og sosial (SHS) vil arrangere en konferanse i løpet av 2010. Styret i SHS har bevilget 60.000 kroner til konferansen. Leif Nybøle, leder for nettverkets arbeidsgruppe, understreker at også ledere som er knyttet til andre seksjoner samt ledere som ikke er medlem av Fagforbundet er velkomne. – Programmet er ikke endelig avklart, men mange av oss er berørt av Samhandlingsreformen, så det er godt mulig at den blir et tema på konferansen, sier Nybøle. KES Ny merkedag SHS fortsetter plogspissarbeidet knyttet til hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere samt sykepleiere. Styret vil i tillegg også særlig løfte fram hjemmehjelperne. SHS-styret har derfor vedtatt at 4. november heretter skal være hjemmehjelpernes dag. Fra før er 12. mai den internasjonale sykepleierdagen, 20. oktober er internasjonal kokkedag, og 26. november er den europeiske dagen for hjelpepleiere osv.    KES Europa til Bergen European Practical Nurses (EPN) legger sitt styremøte til Bergen i september. Dermed får de delta på fagkonferansen Dignity for the Frail Ols som Verdighetssenteret arrangerer 2.–5. september. Norge skal delta med ti personer. Arbeidsspråk blir engelsk. Signe Hananger, administrativ leder i SHS, sitter i programkomiteen. Mer info på: www.dignityold.com KES Kurs deg selv på nett Opplæring via internett, såkalt e-læring, gjør det mulig for deg å ta kurs når det passer deg ved en dataskjerm hjemme eller på jobb. På hjemmesiden til Seksjon helse og sosial – www.fagforbundet.no/shs/ – finner du et knippe e-læringskurs. Tilbudet er spesielt gledelig for deg som ikke klarer å tilpasse arbeidstiden til faste kurstidspunkt. Her kan du selv bestemme når du vil ha kurs – og hvor lenge hver opplæringsrunde skal ta. Læringsarenaen flyttes dessuten til der det passer deg best. Mange velger å sette seg foran datamaskinen hjemme, mens andre synes det er best å følge opplæringen fra jobb. Hvis din arbeidsplass har tilgang til kurslokaler med storskjerm, kan dere følge kurset sammen. Du trenger ikke være dataflink for å ta del i dette. Det eneste du trenger er en datamaskin som er koblet opp til inter- På hjemmesiden til Seksjon helse og sosial – www.fagfor- bundet.no/shs/ – finner du et knippe e-læringskurs som kan passe deg. nett. Vi har samlet kursene på SHS’ nettside bak lenken «e-læringsprogrammer». Oversikten blir jevnlig oppdatert med nye kurs. Per nå kan du blant annet finne kurs i pasientrettighetsloven, etisk refleksjon og medisinsk etikk. Noen av e-læringsprogrammene kan brukes som byggestein i klinisk fagstige. Det er ulike aktører som tilbyr disse elektroniske kursene. Vår oppgave er å samle dem på ett sted for å gjøre letingen etter kurs enklere for deg. Det er imidlertid ikke slik at vi har funnet fram til alle e-læringsprogram som kan være aktuelle. Vi setter stor pris på om du tipser oss om kurs vi bør legge til. Kontaktinformasjon finner du på seksjonens hjemmesider. Dette er en suveren mulighet til å fordype deg innenfor ditt fagfelt. Kursene vi legger ut er gratis eller nesten gratis. Det eneste som kreves er å sette av tid i ny og ne. Gå til www.fagforbundet.no/shs/ og se hvilke kursmuligheter du har. 42 > Fagbladet 3/2010 KJELLFRID T. BLAKSTAD fbaargang2010 fbseksjonHEL