DEBATT Foto: Ole R. Berg Hamas. Norge skulle forlatt møtet i FN – sammen med andre demokratiske stater, men var redde for å ta konsekvensene av det. Hva er Palestina? I Fagbladet og andre mediers terminologi benyttes det om landområdene Judea og Samaria og i tillegg Gaza som er navnene på landområdene helt fra oldtiden. Navnet Palestina betyr filisternes land – som var jødenes bitreste fiender. Filisterene er borte. Noe å tenke på når man bruker navnet Palestina i den mening som Fagbladet forstår det. For å få en mer balansert informasjon om denne tragiske konflikten, bør landsstyremedlemmene sørge for at det ved første anledning blir innbudt en person som har et noe annet syn på konflikten enn det som synes å være enerådende i LO-systemet. Undertegnede kan i den forbindelse opplyse at mange medlemmer er på kollisjonskurs med Fagforbundet i denne saken. Det er viktig at man til enhver tid forsøker å informere om aktuelle politiske konflikter. Men maken til ensidig fremstilling som Fagbladet har bedrevet gjennom mange år hva angår ovennevnte, ja, det skal man lete lenge etter. Vennlig hilsen Sigve Djursvoll > MIDTØSTEN Boikott Israel En delegasjon fra LO-forbund i transportsektoren – Fagforbundet, Jernbaneforbundet og Transportarbeiderforbundet – har vært på studietur til Palestina. Vi møtte både høy og lav i det palestinske samfunnet. Samtlige understreket hvor viktig det er at vi kom ned for å se med egne øyne hvordan situasjonen er. Vi fikk møte offisielle representanter for selvstyremyndighetene, sentrale og lokale fagforeningsfolk, andre aktivister på grunnplanet og mange «vanlige» folk. Okkupasjonen var det dominerende tema i alle samtaler. Den overskygger alle aktiviteter, blant annet de faglige. Å drive fagforening i Palestina er noe annet enn det vi driver med. Med opptil 70 prosent arbeidsløshet blant medlemmene i transportsektoren, sier det seg selv at det blir lite kontingentpenger å drive arbeidet for. De lokale fagforeningen vi snakket med hadde da også ganske kummerlige forhold å jobbe under. Få ansatte og få frikjøpte tillitsvalgte, til dels dårlige lokaler og mangel på utstyr. Men de klaget ikke. Mange av aktivistene hadde vært fengslet, men fortsatte arbeidet når de var ute igjen. Nærmere 900.000 palestinere har vært i israelske fengsler, deriblant tusenvis av barn. STENGSEL: Den flere meter høye israelske muren hindrer palestinerne å leve et normalt liv. Vi bør diskutere flere mulige konkrete prosjekter for å gi fagbevegelsen litt drahjelp. Men som de aller fleste understreket: Det viktigste er at dere er her og kan fortelle hvilke forhold våre medlemmer lever under, og hvilke virkninger okkupasjonen har på hele samfunnet. Vi fikk se hvordan muren deler landet opp i biter, hvordan den deler landsbyer og bydeler i Jerusalem i to og hvordan den ødelegger og vanskeliggjør dagliglivet for de aller fleste. Vi fikk se «bypass roads», som er egne veier for israelerne mellom deres områder med piggtråd og gjerder på begge sider, som også vanskeliggjør livet for palestinerne. Vi fikk se gamle og nye «settlements», som stadig bygges ut på palestinsk område. Vi fikk se hvordan israelske settlere (okkupanter kalte palestinerne dem) tok over hus og leiligheter inne i byene, eller bygde leiligheter oppå palestinernes hus. Vi fikk møte noen av dem som var kastet ut av husene sine i Jerusalem, som israelske okkupanter hadde overtatt. Vi fikk møte enker etter palestinere som var skutt av israelske soldater, noen foran øynene på sine egne barn i deres egen leilighet. Vi fikk se fullt bevæpnede israelske soldater på alle kontrollpunkter langs veiene, i byene, foran moskeene og på hustakene. Det var omtrent slik mine besteforeldre har fortalt fra krigen i Norge. Vi fikk se at de kunne stoppe hvem som helst, hvor som helst for å kontrollere papirer og identitetskort. Vi ble også stoppet på et kontrollpunkt, og ble nektet å komme gjennom fordi vi kom fra «feil retning». Rutebussen vår ble stoppet midt på gata, og en ung palestiner ble lempet ut og inn i militærbilen pga. av feil med papirene hans. Men vi møtte også et folk som var fulle av pågangsmot og optimisme, og som var utrolig vennlige og som helst ville leve et vanlig liv i fred. De fleste hadde tro på at en gang i framtida må okkupasjonen ta slutt og de vil få styre sitt eget land. Men alle understreket at det vil kreve at verdenssamfunnet presser > MIDTØSTEN Feilaktig om Israel Jeg ble meget overrasket da jeg leste om urolighetene mellom Israel og Palestina i artikkelen «Rystende foredrag fra Palestina» i Fagbladet nr. 1/2010. Hvordan Israel blir fremstilt som den store syndebukken i forhold til «uskyldige» Palestina. Saken er mer kompleks enn det her blir gitt inntrykk av. Fagbladet har også tidligere fremstilt Israel feilaktig. Mitt råd er at dere setter dere bedre inn i historien til jødene før dere skriver neste gang. Ellers er det mange interessante og lærerike saker som blir tatt opp i Fagbladet. Med vennlig hilsen TBF 54 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL