DEBATT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Israel, fordi israelerne ikke frivillig vil gi fra seg det som de har erobret. De offisielle palestinske representantene oppfordrer til boikott av alle varer som var produsert i okkuperte områder, mens grasrotaktivistene påpeker hvor vanskelig dette er fordi det er umulig å kontrollere, og vil ha full boikott av staten Israel. Hovedkonklusjon: Den systematiske forskjellbehandlingen, undertrykkelsen og diskrimineringen av palestinerne var synlig på alle områder. Den totale israelske kontrollen var tydelig nesten over alt. I løpet av minutter kan de stenge av hele Vestbredden om de vil. Den systematiske utvidelsen av israelske områder foregår hele tiden. I Jerusalem blir det stadig verre å være palestiner, og de blir også færre innenfor byens grenser. Gaza er fremdeles nesten hermetisk lukket. Noe av det verste er å leve med daglig trakassering og ydmykelse som nesten alle palestinere opplever. Det å måtte søke om alt du skal foreta deg, og aldri vite om du får svar. Og om du får avslag, så fins ingen begrunnelse eller ankemulighet. Det å være prisgitt israelske soldater på 19–20 år, med ladd gevær og all makt over deg og dine. Du har kort sagt ingen rettigheter. Så hva kan vi gjøre her hjemme? Vi må få ut informasjon og kunnskap om det som skjer og hvor ille situasjonen er. Men også informasjon om at palestinerne ikke har tenkt å gi opp. Vi må sørge for at de over 50 norske firmaer, som fremdeles har interesser i okkupert område, blir presset til å trekke seg ut. Og vi må gå i spissen for å få i gang en total internasjonal boikott av staten Israel. Ole R. Berg > MIDTØSTEN Rystende påstander Jeg ser i Fagbladet nr. 1/2010 at lege Mads Gilbert har holdt foredrag for landsstyremedlemmene om Palestina. Mitt første spørsmål er: Hvor er det? Det var en gang et navn på et landområde, men det er to tusen år siden. Det neste spørsmålet må bli: Er det ingen i Fagforbundet som kontrollerer at Gilbert snakker sant? Da kan vedtak bli gjort på grunnlag av usannheter. Ikke en gang Hamas har påstått at 90 prosent av de drepte i Gaza var sivile. Det israelske forsvaret har dokumenterte opplysninger om de drepte, sjekk tallene deres. F.eks. hevder en norsk forsker at Israel lå «godt over gjennom- snittet» når det gjaldt krigføring i henhold til gjeldende internasjonale lover. Gilberts venner, Hamas, er terrorister og bruker sivilister og sivile fasiliteter i krigføringen. De brukte til og med de norske legene som levende skjold. Hamas beslagla en hel avdeling i Shiva-sykehuset, der legene jobbet, og etablerte sin kommandosentral der. Dette visste Israel om hele tiden, men kunne ikke gjøre noe med det. (Andre hadde kanskje gått til aksjon). Den norske opinionen, og Fagforbundet med den, velger sine informanter etter sitt politiske ståsted. Dette er uredelig. Vennlig hilsen Kjell Ove Kleivenes, Molde > MIDTØSTEN Rettferdig deling av land Petter Eide har et innlegg i Fagbladet nr. 2/2010 om Midtøsten. Han gjør samme feilen som Kåre Willoch; han ser seg blind på våpenhvilelinja fra 1967, som om det var fred i området før den tid. Det var det ikke. Israel ble proklamert som egen stat 14. mai 1948. Allerede natta til 15. mai kastet armeer fra flere arabiske land seg over den nye staten og ville knuse den. Noe de ikke greide. Slik har det holdt på siden, og slik vil det holde på hvis ikke verdenssamfunnet tar opp hele Palestina-spørsmålet fra oppgjøret etter første verdenskrigen av. Det var da Folkeforbundet i Genève ga Palestina-begrepet faste grenser. Det hadde det ikke hatt fra tidligere. Palestina-protektoratet ble opprettet, og Storbritannia «fikk» det og Egypt. Palestina skulle være et hjemland for jøder og arabere. I 1922 lot Storbritannia araberne få eneherredømme over alt land østenfor Jordan-elva. Området fikk navnet Transjordan. I 1946 ble staten Jordan proklamert innenfor grensene Transjordan hadde omfattet. Staten Jordan dekker tre firedeler av Palestina. I 1947 delte FN området vestenfor Jordan-elva mellom jøder og arabere. Araberne hadde nå fått først tre firedeler av Palestina, og så 45 prosent av den gjenværende firedelen. Hvor er den rettferdige delingen mellom folkeslagene? For å gjøre uretten mot jødene delvis god igjen, må verdenssamfunnet ta tak i delingen på nytt. Det minste er å gjøre Jordan-elva til grenseelv, og så la alle jøder ta bopel vestenfor denne grensa, og la alle arabere ta bopel østenfor Jordan-elva. Det økonomiske oppgjøret kunne overlates til Haagdomstolen som voldgiftssak. Hallvard Kvæven, Sirdal > ORGANISASJON Fagforbundet innfrir ikke løftene Heller ikke Fagforbundet er redelig i sin reklame for hvor fantastiske tilbud dere har dersom man blir medlem. Som tidligere medlem i Norsk Sykepleierforbund trodde jeg oppriktig talt på at det dere skriver er til å stole på når det gjelder juridisk hjelp. Når det stilles spørsmål om hjelp i en bestemt sak, er det ikke mulig å få noe hjelp fra dere. Da er det all verdens utenomsnakk og bortforklaringer. Det at jeg var medlem i et annet forbund tidligere, er visstnok også et problem. Siden jeg ikke fikk noe hjelp der, er det umulig å forstå at man ikke kan få hjelp til en anke til Nav eller til Trygderetten fra Fagforbundet. Men Jan Davidsen kan kanskje fortelle meg hvorfor. Brit Lien (Innlegget er forkortet. Red.) Fagbladet 3/2010 > 55 fbaargang2010 fbseksjonHEL