I BARNEHAGENE Ansatte er livredde for å snakke om arbeidsforholdene. Brysomme tillitsvalgte blir straffet. Antallet barn på avdelingen strekkes til det maksimale. Big business er på marsj inn i norske barnehager. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT I 2008 ble Barnebygg, den nest største norske barnehagekjeden, ervervet av det finske oppkjøpsfondet Capman Buyout. Capman er et stort internasjonalt konsern og eier blant annet vikarbyrået Proffice, inkassoselskapet Intrum Justitia samt kylling- og eggprodusenten Cardinal Foods. Pengene kommer i stor grad fra pensjonsoppsparinger. «Vårt mål er å skape høyere enn normal økonomisk avkastning,» sier investeringsselskapet på sine hjemmesider. Med de harde kravene til inntjening på et område hvor profitt er et forholdsvis nytt fenomen, følger også arbeidsforhold vi ikke er vant til i offentlig sektor. Ingen god støvsugerselger – Jeg ble tatt veldig hardt og gikk på en psykisk smell som følge av hardkjøret fra Espira. Problemet mitt var at jeg aldri ble noen god støvsugerselger. Jeg var mer opptatt av omsorgen. Jeg tok blant annet inn flere ansatte enn det Espira mener er nødvendig i barnehagen, noe som gjorde det vanskelig for meg å skape et godt overskudd, forteller Leif Nygårdseter, tidligere styrer i Opaker barnehage i Nes kommune. Faktisk ble alle de tre barnehagestyrerne i Espiras barnehager i Nes kommune skiftet ut i løpet av de to første driftsårene. Nygårdseter tror blant annet styrerne hadde forventninger som ikke sto i stil til kravene de etter hvert blir konfrontert med av arbeidsgiveren. Strekker strikken maksimalt – Ledelsen krevde at vi skulle ta inn så mange barn som mulig innenfor regelverket. Spesielt fra jul og fram til sommeren tok de inn ekstra mange, langt flere enn barnehagenormen legger opp til, forteller Nygårdseter. – Faktisk lurte de inn opp til tjue barn ekstra i en fireavdelings barnehage. Dette er mulig uten å bryte regelverket. Selv uten å øke bemanningen. – Når du er vant til å sette barn i sentrum, 14 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR